Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
316 830€ 288 880€ 296 408€ 496 418€ 598 694€ 686 208€ 661 081€ 478 677€ 565 150€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
531 159 € 519 047 € 531 483 € 657 030 € 679 548 € 751 290 € 786 897 € 556 035 € 828 808 € 817 078 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 590€ 14 288€ 5 136€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
316 830€ 288 880€ 296 408€ 496 419€ 598 694€ 686 208€ 661 081€ 477 086€ 550 862€ 718 024€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
171 000€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 000€ 68 750€ 35 767€ 0€ 417€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
214 329€ 230 167€ 235 075€ 160 611€ 80 854€ 63 082€ 57 066€ 41 592€ 92 658€ 93 501€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
552 046 € 518 247 € 525 342 € 602 423 € 521 653 € 425 644 € 600 955 € 536 534 € 808 981 € 797 002 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 658€ 16 709€ 8 051€ 2 989€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
18 549€ 14 828€ 13 881€ 29 677€ 39 981€ 72 435€ 29 864€ 120 783€ 504 900€ 499 602€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
15 690€ 24 733€ 16 584€ 62 968€ 126 122€ 118 401€ 291 195€ 120 535€ 72 964€ 100 379€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
498 191 € 466 126 € 481 125 € 439 856 € 330 087 € 197 863 € 187 518 € 186 309 € 190 798 € 165 292 €
16
E.1.
Mzdové náklady
357 385€ 337 324€ 348 052€ 320 189€ 240 070€ 152 139€ 145 257€ 140 166€ 142 785€ 123 467€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
113 846€ 107 925€ 110 466€ 100 353€ 77 669€ 41 118€ 39 411€ 38 470€ 45 046€ 39 536€
19
E.4.
Sociálne náklady
26 960€ 20 877€ 22 607€ 19 314€ 12 348€ 4 606€ 2 850€ 7 673€ 2 967€ 2 289€
20
F.
Dane a poplatky
3 028€ 2 893€ 3 055€ 5 313€ 4 390€ 4 624€ 3 702€ 4 069€ 4 133€ 3 995€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 018€ 9 557€ 10 694€ 13 454€ 12 142€ 16 528€ 29 768€ 35 929€ 19 814€ 24 741€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 018€ 9 557€ 10 694€ 13 454€ 12 142€ 16 528€ 29 768€ 35 929€ 19 814€ 24 741€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 750€ 15 573€ 52 723€ 47 757€ 8 032€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
16 407€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 570€ 110€ 3€ 34 748€ 181€ 220€ 2 527€ 4 443€ 289€ 4€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-20 887 € 800 € 6 141 € 54 607 € 157 895 € 325 646 € 185 942 € 19 501 € 19 827 € 20 076 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
282 591 € 249 319 € 265 943 € 403 774 € 432 591 € 495 372 € 336 364 € 220 649 € 150 235 € 120 190 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 2 € 1 € 6 € 6 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 2 € 1 € 6 € 6 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 2€ 1€ 6€ 6€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 150 € 3 392 € 3 766 € 4 483 € 6 150 € 6 644 € 10 081 € 16 585 € 14 262 € 11 212 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
64 € 20 € 122 € 202 € 1 909 € 3 169 € 6 152 € 6 840 € 3 115 € 5 808 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
64€ 20€ 122€ 202€ 1 909€ 3 169€ 6 152€ 6 840€ 3 115€ 5 808€
52
O.
Kurzové straty
1€ 0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 086€ 3 372€ 3 644€ 4 281€ 4 240€ 3 475€ 3 929€ 9 745€ 11 147€ 5 404€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 150 € -3 392 € -3 766 € -4 483 € -6 150 € -6 642 € -10 079 € -16 584 € -14 256 € -11 206 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-24 037 € -2 592 € 2 375 € 50 124 € 151 745 € 319 004 € 175 863 € 2 917 € 5 571 € 8 870 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
578 € 1 038 € 15 828 € 34 344 € 67 911 € 42 158 € 4 405 € 2 881 € 2 398 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
578€ 1 038€ 15 828€ 34 344€ 67 911€ 42 158€ 4 405€ 2 881€ 2 398€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-24 037 € -3 170 € 1 337 € 34 296 € 117 401 € 251 093 € 133 705 € -1 488 € 2 690 € 6 472 €