Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
581 411€ 849 932€ 289 878€ 697 385€ 1 968 151€ 1 597 222€ 861 814€ 1 541 540€ 1 092 819€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
581 994 € 850 725 € 294 925 € 710 053 € 1 986 154 € 2 310 280 € 895 940 € 1 554 597 € 1 121 089 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
48 428€ 2 780€ 12 680€ 23 994€ 27 217€ 58 587€ 48 877€ 52 173€ 39 195€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
532 983€ 847 152€ 277 198€ 673 392€ 1 940 934€ 1 538 635€ 812 936€ 1 489 368€ 1 053 624€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
700 000€ 17 300€ 1 000€ 20 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
583€ 793€ 5 047€ 12 667€ 18 003€ 13 058€ 16 827€ 12 056€ 8 270€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
668 765 € 797 967 € 406 690 € 768 920 € 1 462 888 € 1 856 124 € 856 757 € 1 513 109 € 1 299 006 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
701€ 15 645€ 6 208€ 5 000€ 6 299€ 60€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
381 147€ 431 980€ 165 799€ 441 470€ 676 372€ 543 420€ 314 438€ 549 565€ 431 844€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
120 357€ 162 640€ 63 853€ 126 871€ 345 356€ 774 518€ 362 770€ 755 941€ 555 677€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
68 501 € 87 854 € 96 007 € 78 864 € 79 083 € 87 079 € 64 361 € 61 935 € 80 656 €
16
E.1.
Mzdové náklady
50 819€ 65 956€ 71 039€ 58 582€ 58 915€ 63 247€ 47 527€ 45 700€ 59 634€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
17 401€ 21 612€ 24 618€ 19 979€ 19 869€ 22 205€ 16 588€ 16 003€ 20 631€
19
E.4.
Sociálne náklady
281€ 286€ 350€ 303€ 299€ 1 627€ 246€ 232€ 391€
20
F.
Dane a poplatky
18 935€ 18 881€ 18 321€ 21 391€ 19 201€ 19 946€ 17 654€ 19 579€ 22 891€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
55 701€ 53 945€ 47 757€ 12 589€ 14 193€ 3 596€ 35 273€ 37 294€ 61 103€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
55 701€ 53 945€ 47 757€ 12 589€ 14 193€ 3 596€ 35 273€ 37 294€ 61 103€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
99 327€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
263 285€ 257 400€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
23 423€ 27 022€ 14 953€ 87 735€ 59 190€ 65 838€ 55 962€ 88 795€ 146 775€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-86 771 € 52 758 € -111 765 € -58 867 € 523 266 € 454 156 € 39 183 € 41 488 € -177 917 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
79 206 € 239 667 € 60 226 € 129 045 € 940 215 € 274 284 € 178 306 € 236 035 € 105 238 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 € 40 € 111 € 61 € 27 € 55 € 141 € 6 217 € 8 961 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
129 € 6 037 € 8 868 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
129€ 6 037€ 8 868€
52
O.
Kurzové straty
5€ 16€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7€ 40€ 111€ 61€ 27€ 50€ 12€ 180€ 77€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-7 € -40 € -111 € -61 € -27 € -55 € -141 € -6 217 € -8 961 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-86 778 € 52 718 € -111 876 € -58 928 € 523 239 € 454 101 € 39 042 € 35 271 € -186 878 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 831 € 69 367 € 53 550 € 2 880 € 2 880 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 831€ 69 367€ 53 550€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-86 778 € 44 887 € -111 876 € -58 928 € 453 872 € 400 551 € 36 162 € 32 391 € -189 758 €