Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
207 631 € 232 031 € 215 525 € 372 728 € 355 428 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
19 095€ 31 495€ 56 056€ 46 527€ 29 260€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
141 869€ 192 556€ 152 802€ 291 201€ 326 168€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
IV.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
46 667€ 8 000€ 6 667€ 35 000€ 0€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€ -20€ 0€ 0€ 0€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
182 454 € 166 480 € 179 797 € 159 919 € 241 204 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
537€ 8 635€ 37 932€ 38 043€ 38 287€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
53 099€ 69 214€ 70 272€ 57 804€ 34 487€
11
C.
Služby
31 055€ 35 490€ 19 072€ 19 571€ 156 702€
12
D.
Osobné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
E.
Dane a poplatky
3 238€ 2 125€ 3 764€ 2 438€ 171€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
63 260€ 50 727€ 47 691€ 42 063€ 11 352€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
31 265€ 0€ 0€ 0€ 0€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
0€ 289€ 1 066€ 0€ 205€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
25 177 € 65 551 € 35 728 € 212 809 € 114 224 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
76 273 € 110 712 € 81 582 € 222 310 € 125 952 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 529 € 0 € 0 € 6 € 4 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
X.
Výnosové úroky
1 287€ 0€ 0€ 6€ 4€
25
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
242€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
10 271 € 7 159 € 8 329 € 9 558 € 3 592 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
M.
Nákladové úroky
4 074€ 4 614€ 5 167€ 3 828€ 2 589€
32
N.
Kurzové straty
0€ 10€ 0€ 0€ 2€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 197€ 2 535€ 3 162€ 5 730€ 1 001€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-8 742 € -7 159 € -8 329 € -9 552 € -3 588 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
16 435 € 58 392 € 27 399 € 203 257 € 110 636 €
36
P.
Daň z príjmov
6 251€ 12 360€ 7 718€ 42 739€ 24 385€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
10 184 € 46 032 € 19 681 € 160 518 € 86 251 € 0 €