Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLAVIA TOOLS a.s. [zrušená]

2012 2011 2010 2009
01.01.2012
31.07.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 442 414 € 9 851 686 € 6 720 121 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 340 905 € 9 579 786 € 6 800 454 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
94 913 € 258 178 € -86 904 €
07
II.3
Aktivácia
6 596 € 13 722 € 6 571 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 795 826 € 5 411 565 € 4 028 708 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 824 179 € 3 560 171 € 2 735 986 €
10
B.2
Služby
971 647 € 1 851 394 € 1 292 722 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 646 588 € 4 440 121 € 2 691 413 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 988 330 € 3 244 697 € 2 708 982 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 389 920 € 2 272 855 € 1 904 969 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
6 000 € 3 804 € 3 692 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
493 309 € 805 876 € 664 709 €
16
C.4
Sociálne náklady
99 101 € 162 162 € 135 612 €
17
D
Dane a poplatky
5 271 € 7 931 € 7 579 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-363 526 € 200 734 € 210 534 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
18 675 € 25 712 € 20 062 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
465 € 2 213 € 3 971 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0 € 10 € -719 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 948 € 31 456 € 2 694 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 406 € 34 331 € 25 406 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 031 265 € 1 007 373 € -241 584 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
1 413 068 € 0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
13 681 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
13 681 €
38
X.
Výnosové úroky
3 € 14 423 € 15 236 €
39
N
Nákladové úroky
18 214 € 58 699 € 53 496 €
40
XI.
Kurzové zisky
36 € 408 € 64 €
41
O
Kurzové straty
747 € 766 € 716 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 009 € 11 979 € 13 579 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 422 318 € -56 613 € -52 491 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-391 053 € 950 760 € -294 075 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
99 779 € 195 235 € -43 485 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
104 449 € 33 982 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-4 670 € 161 253 € -43 485 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-490 832 € 755 525 € -250 590 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0 €
53
T
Mimoriadne náklady
0 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0 €
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-391 053 € 950 760 € -294 075 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-490 832 € 755 525 € -250 590 €