Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VINIDI s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
733 253€ 882 257€ 901 508€ 898 094€ 895 644€ 487 090€ 586 355€ 740 409€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
728 515 € 882 257 € 901 389 € 898 006 € 895 631 € 487 088 € 586 128 € 739 045 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
564€ 1 685€ 3 890€ 5 981€ 2 700€ 6 970€ 2 770€ 5 971€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
360 265€ 462 614€ 479 539€ 618 816€ 597 906€ 597 769€ 503 560€ 411 983€
05
III.
Tržby z predaja služieb
298 671€ 32 679€ 118 755€ 37 717€ 251 286€ 24 524€ 28 274€ 33 476€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-77 976€ -104 009€ -1 484€ -6 291€ -31 093€ -172 404€ -21 545€ 219 268€
07
V.
Aktivácia
2 362€ 23 374€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
14 312€ 1 545€ 1 724€ 4 072€ 26 218€ 10 980€ 4 909€ 5 419€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
132 679€ 487 743€ 298 965€ 235 349€ 48 614€ 19 249€ 68 160€ 39 554€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
691 580 € 824 511 € 880 771 € 879 928 € 882 568 € 928 782 € 1 169 941 € 1 158 732 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
280€ 1 679€ 2 171€ 4 532€ 3 005€ 5 685€ 4 408€ 6 745€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
154 440€ 190 551€ 170 526€ 169 353€ 179 012€ 169 320€ 229 579€ 219 125€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
71 102€ 137 680€ 179 371€ 195 592€ 177 034€ 183 989€ 181 465€ 155 127€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
177 917 € 256 391 € 299 165 € 282 300 € 291 930 € 314 266 € 358 782 € 326 367 €
16
E.1.
Mzdové náklady
126 657€ 182 432€ 215 005€ 205 104€ 211 010€ 225 387€ 257 061€ 232 207€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
44 389€ 63 950€ 75 499€ 68 876€ 73 078€ 79 974€ 91 594€ 83 182€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 871€ 10 009€ 8 661€ 8 320€ 7 842€ 8 905€ 10 127€ 10 978€
20
F.
Dane a poplatky
4 587€ 3 809€ 6 374€ 9 754€ 6 547€ 5 897€ 7 002€ 5 947€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
221 471€ 212 068€ 204 428€ 201 961€ 206 091€ 217 547€ 349 010€ 414 029€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
221 471€ 212 068€ 204 428€ 201 961€ 206 091€ 217 547€ 349 010€ 414 029€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 381€ 926€ 1 298€ 1 951€ 3 008€ 1 886€ 3 188€ 3 518€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 287€ 787€ 479€ 3€ 879€ 4 296€ 11 588€ 7 748€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
56 115€ 20 620€ 16 959€ 14 482€ 15 062€ 25 896€ 24 919€ 20 126€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
36 935 € 57 746 € 20 618 € 18 078 € 13 063 € -441 694 € -583 813 € -419 687 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
355 702 € 63 059 € 248 632 € 289 108 € 461 748 € 97 865 € 97 607 € 313 075 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 738 € 0 € 119 € 88 € 13 € 2 € 228 € 1 364 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
88 € 13 € 2 € 1 € 69 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
88€ 13€ 2€ 1€ 69€
42
XII.
Kurzové zisky
4 738€ 119€ 0€ 0€ 0€ 149€ 1 295€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 78€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 893 € 3 233 € 2 054 € 2 873 € 2 162 € 2 698 € 1 814 € 1 941 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 615 € 1 054 € 8 € 73 € 145 € 117 € 1 € 26 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 615€ 1 054€ 8€ 73€ 145€ 117€ 1€ 26€
52
O.
Kurzové straty
3 607€ 887€ 11€ 366€ 11€ 18€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 671€ 2 179€ 2 046€ 1 913€ 2 006€ 2 215€ 1 802€ 1 897€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 155 € -3 233 € -1 935 € -2 785 € -2 149 € -2 696 € -1 586 € -577 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
33 780 € 54 513 € 18 683 € 15 293 € 10 914 € -444 390 € -585 399 € -420 264 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 756 € 2 880 € 2 882 € 960 € 2 880 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 756€ 2 880€ 2 882€ 960€ 2 880€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
28 024 € 54 513 € 18 683 € 12 413 € 8 032 € -445 350 € -588 279 € -420 264 €