Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lekáreň Sv. kríža, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
295 919 € 921 287 € 966 744 € 996 984 € 913 757 € 802 310 € 777 172 € 684 059 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
136€ 911 622€ 932 637€ 982 341€ 902 973€ 792 532€ 772 670€ 681 026€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
180€ 9€ 18€ 1 929€ 2 831€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
295 783€ 9 485€ 34 107€ 14 643€ 10 775€ 9 760€ 2 573€ 202€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
29 827 € 929 788 € 936 901 € 964 380 € 871 576 € 774 057 € 749 260 € 683 868 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
780 525€ 808 095€ 853 201€ 770 934€ 670 254€ 654 175€ 578 207€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 446€ 7 883€ 7 253€ 7 155€ 4 777€ 6 050€ 5 856€ 4 652€
11
C.
Služby
6 047€ 19 959€ 19 989€ 16 567€ 20 100€ 21 292€ 18 882€ 17 371€
12
D.
Osobné náklady
99 338€ 98 924€ 85 018€ 74 348€ 75 127€ 68 177€ 72 732€
13
E.
Dane a poplatky
155€ 999€ 695€ 591€ 405€ 292€ 484€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 927€ 9 928€ 828€ 7 815€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 252€ 11 156€ 1 812€ 1 744€ 826€ 929€ 1 878€ 2 607€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
266 092 € -8 501 € 29 843 € 32 604 € 42 181 € 28 253 € 27 912 € 191 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-17 357 € 103 435 € 97 300 € 105 418 € 107 171 € 94 954 € 95 686 € 83 627 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 1 € 2 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 2€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
236 € 4 753 € 4 786 € 3 958 € 3 848 € 4 125 € 3 714 € 2 912 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
236€ 4 753€ 4 786€ 3 958€ 3 848€ 4 125€ 3 714€ 2 912€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-236 € -4 753 € -4 786 € -3 958 € -3 847 € -4 124 € -3 712 € -2 911 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
265 856 € -13 254 € 25 057 € 28 646 € 38 334 € 24 129 € 24 200 € -2 720 €
36
P.
Daň z príjmov
53 348€ 5 760€ 3 360€ 2 880€ 2 880€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
212 508 € -13 254 € 19 297 € 25 286 € 35 454 € 21 249 € 24 200 € -2 720 €