Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
7 903€ 350€ 4 087€ 8 559€ 40 777€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 968€ 3 038€ 908€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
7 903 € 350 € 1 119 € 5 521 € 39 869 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
475 327 € 491 288 € 467 416 € 136 245 € 184 770 € 58 348 € 41 281 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
475 327€ 491 288€ 467 416€ 136 245€ 184 770€ 58 348€ 41 281€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
389 184 € 411 792 € 392 172 € 93 171 € 177 394 € 67 100 € 49 204 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
101 808€ 155 341€ 97 691€ 52 844€ 64 421€ 49 231€ 28 868€
10
B.2
Služby
287 376€ 256 451€ 294 481€ 40 327€ 112 973€ 17 869€ 20 336€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
86 143 € 87 399 € 75 594 € 44 193 € 12 897 € 31 117 € -7 923 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
45 255 € 37 432 € 24 994 € 13 790 € 8 563 € 9 154 € 11 646 €
13
C.1
Mzdové náklady
8 758€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 888€
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
1 831€ 279€ 1 113€ 1 159€ 744€ 812€ 2 232€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 094€ 12 127€ 11 563€ 7 802€ 7 099€ 4 266€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
517€ 416€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
417€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 824€ 3 575€ 6 232€ 7 244€ 3 097€ 1 577€ 6 077€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 014€ 3 820€ 2 180€ 1 486€ 2 452€ 771€ 12 881€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
19 773 € 37 316 € 41 976 € 27 200 € -2 864 € 18 208 € -28 606 €
38
X.
Výnosové úroky
1€
39
N
Nákladové úroky
2 881€ 1 821€ 1 596€ 1 454€ 1 164€ 1 216€ 824€
41
O
Kurzové straty
20€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
764€ 1 928€ 209€ 216€ 217€ 1 842€ 982€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 665 € -3 749 € -1 805 € -1 671 € -1 381 € -3 057 € -1 806 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
16 108 € 33 567 € 40 171 € 25 529 € -4 245 € 15 151 € -30 412 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 212 € 8 051 € 960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5 212€ 8 051€ 960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
10 896 € 25 516 € 39 211 € 24 569 € -5 205 € 14 191 € -30 412 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
16 108 € 33 567 € 40 171 € 25 529 € -4 245 € 15 151 € -30 412 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
10 896 € 25 516 € 39 211 € 24 569 € -5 205 € 14 191 € -30 412 €