Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SECURITAS SK s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 202 759 € 2 960 157 € 2 249 843 € 1 613 603 € 1 374 833 € 1 068 379 € 1 380 293 € 723 773 € 716 771 € 644 704 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
225 478 € 176 440 € 177 834 € 150 953 € 96 764 € 103 586 € 176 623 € 12 940 € 17 257 € 29 638 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
89 156 € 123 361 € 144 668 € 142 572 € 83 782 € 3 214 € 5 170 € 3 802 € 4 500 €
005
A.I.2
Software
89 156€ 123 361€ 115 305€ 142 572€ 1 258€ 3 214€ 5 170€ 3 802€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
29 363€ 82 524€ 4 500€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
136 322 € 53 079 € 33 166 € 8 381 € 12 982 € 100 372 € 171 453 € 9 138 € 12 757 € 29 638 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 635€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
126 676€ 53 079€ 33 166€ 8 381€ 12 982€ 99 032€ 171 453€ 9 138€ 12 757€ 29 638€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 011€ 1 340€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 954 103 € 2 770 818 € 2 058 045 € 1 457 631 € 1 268 889 € 958 921 € 1 211 887 € 709 185 € 604 679 € 542 318 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 815 € 4 408 € 3 540 € 1 001 € 2 439 € 4 023 €
032
B.I.1
Materiál
4 815€ 4 408€ 3 540€ 1 001€ 2 439€ 4 023€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
11 292 € 17 074 € 13 832 € 15 511 € 24 469 € 16 077 € 14 061 € 9 410 € 7 384 € 9 969 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 466€ 2 466€ 2 400€ 2 673€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
11 292€ 17 074€ 13 832€ 15 511€ 24 469€ 16 077€ 11 595€ 6 944€ 4 984€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 701 196 € 2 566 977 € 1 922 812 € 1 392 728 € 1 109 114 € 793 237 € 1 127 426 € 673 633 € 384 542 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 324 917€ 1 934 302€ 1 402 375€ 1 176 652€ 952 562€ 764 106€ 1 116 757€ 671 959€ 302 347€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
276 137€ 587 080€ 519 050€ 199 166€ 80 810€ 2 271€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
155 552€ 8 930€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
74 696€ 16 222€ 19 160€ 9 131€ 755€ 14 475€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
25 446€ 45 595€ 1 387€ 688€ 1 000€ 1 041€ 1 538€ 1 674€ 630€ 4 070€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
236 800 € 182 359 € 117 861 € 48 391 € 132 867 € 145 584 € 70 400 € 26 142 € 212 753 € 125 872 €
056
B.IV.1
Peniaze
292€ 732€ 396€ 10€ 4 046€ 21€ 486€ 1 733€ 228€
057
B.IV.2
Účty v bankách
236 800€ 182 067€ 117 129€ 47 995€ 132 857€ 141 538€ 70 379€ 25 656€ 211 020€ 125 644€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
23 178 € 12 899 € 13 964 € 5 019 € 9 180 € 5 872 € -8 217 € 1 648 € 94 835 € 72 748 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
23 178€ 12 899€ 13 964€ 5 019€ 9 180€ 5 872€ 3 298€ 1 318€ 2 459€ 3 502€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-11 515€ 330€ 92 376€ 69 246€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 202 759 € 2 960 157 € 2 249 843 € 1 613 603 € 1 374 833 € 1 068 379 € 1 380 293 € 723 773 € 716 771 € 644 704 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 070 875 € 1 814 083 € 1 285 675 € 984 325 € 792 718 € 605 974 € 438 822 € 321 556 € 346 492 € 217 627 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
16 133 € 16 133 € 16 133 € 16 133 € 16 133 € 16 133 € 16 133 € 16 133 € 16 133 € 16 133 €
069
A.I.1
Základné imanie
16 133€ 16 133€ 16 133€ 16 133€ 16 133€ 16 133€ 16 133€ 16 133€ 16 133€ 16 133€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 613 € 1 613 € 1 613 € 1 613 € 1 613 € 1 613 € 1 613 € 1 613 € 1 613 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 613€ 1 613€ 1 613€ 1 613€ 1 613€ 1 613€ 1 613€ 1 613€ 1 613€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 796 337 € 1 267 929 € 966 579 € 774 972 € 588 229 € 421 075 € 303 810 € 128 746 € 199 881 € 87 150 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 796 337€ 1 267 929€ 966 579€ 774 972€ 588 229€ 421 075€ 303 810€ 128 746€ 199 881€ 87 150€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
256 792 € 528 408 € 301 350 € 191 607 € 186 743 € 167 153 € 117 266 € 175 064 € 128 865 € 114 344 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 101 143 € 1 111 820 € 929 129 € 600 301 € 581 778 € 462 405 € 936 218 € 402 217 € 370 239 € 423 418 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
107 807 € 128 227 € 90 789 € 60 886 € 50 071 € 78 413 € 56 521 € 56 031 € 58 135 € 71 387 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
57 399€ 52 400€ 23 880€ 36 520€ 30 539€ 65 433€ 44 239€ 43 429€ 54 752€ 52 730€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
50 408€ 75 827€ 66 909€ 24 366€ 19 532€ 12 980€ 12 282€ 12 602€ 3 383€ 18 657€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
557 € 3 438 € 7 857 € 6 374 € 825 € 2 922 € 3 991 € 4 579 € 10 296 € 10 470 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
557€ 3 438€ 7 857€ 6 374€ 825€ 2 922€ 3 991€ 4 579€ 10 296€ 10 470€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
992 779 € 980 155 € 830 483 € 533 041 € 530 882 € 381 070 € 875 706 € 341 607 € 301 808 € 341 561 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
200 198€ 212 680€ 260 570€ 139 365€ 152 007€ 84 764€ 194 144€ 29 178€ 18 678€ 58 396€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 184€ 3 593€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
22 167€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
400 078€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
386 286€ 337 246€ 253 305€ 188 996€ 183 699€ 145 633€ 122 216€ 150 486€ 158 853€ 155 821€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
217 787€ 198 291€ 151 161€ 112 797€ 93 198€ 82 370€ 68 324€ 55 384€ 64 719€ 61 734€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
188 508€ 231 938€ 165 433€ 91 883€ 97 566€ 66 436€ 87 733€ 83 573€ 54 599€ 62 373€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
14€ 4 412€ 1 867€ 2 027€ 819€ 1 366€ 3 237€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
30 741 € 34 254 € 35 039 € 28 977 € 337 € 5 253 € 40 € 3 659 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
30 511€ 33 988€ 35 003€ 28 977€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
230€ 266€ 36€ 337€ 5 253€ 40€ 3 659€