Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SECURITAS SK s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 279 495€ 9 490 642€ 7 069 370€ 5 413 637€ 4 750 467€ 4 121 936€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
10 279 277 € 9 490 171 € 7 069 178 € 5 413 410 € 4 750 353 € 4 121 887 € 3 677 867 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 661€
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 256 950€ 9 459 485€ 7 063 921€ 5 409 208€ 4 747 795€ 4 105 392€ 3 672 892€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
390€ 51€ 84€ 8 765€ 158€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
21 937€ 30 635€ 5 173€ 4 202€ 897€ 7 730€ 4 817€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 946 234 € 8 820 296 € 6 677 822 € 5 163 883 € 4 504 853 € 3 899 611 € 3 479 033 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 645€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
98 802€ 95 774€ 108 522€ 118 545€ 100 086€ 96 101€ 77 666€
14
D.
Služby
2 017 942€ 2 100 744€ 1 880 333€ 1 440 367€ 1 030 817€ 1 008 850€ 1 086 883€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
7 631 152 € 6 492 230 € 4 614 025 € 3 488 336 € 3 060 835 € 2 689 978 € 2 227 241 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 490 234€ 4 682 083€ 3 304 829€ 2 500 664€ 2 176 132€ 1 895 006€ 1 586 482€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 833 579€ 1 498 651€ 1 046 621€ 806 566€ 722 241€ 655 520€ 530 042€
19
E.4.
Sociálne náklady
307 339€ 311 496€ 262 575€ 181 106€ 162 462€ 139 452€ 110 717€
20
F.
Dane a poplatky
664€ 566€ 1 039€ 465€ 622€ 1 229€ 2 593€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
76 269€ 53 744€ 41 060€ 35 513€ 94 195€ 89 659€ 59 222€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
76 269€ 53 744€ 41 060€ 35 513€ 94 195€ 89 659€ 59 222€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
588€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
8 054€ -5 103€ -23 511€ 14 100€ 6 684€ -347€ 12 125€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
112 763€ 82 341€ 56 354€ 66 557€ 209 969€ 14 141€ 13 303€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
333 043 € 669 875 € 391 356 € 249 527 € 245 500 € 222 276 € 198 834 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
8 140 206 € 7 262 967 € 5 075 066 € 3 850 296 € 3 616 908 € 3 000 441 € 2 508 343 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
218 € 481 € 226 € 2 437 € 536 € 64 € 545 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
218 € 471 € 192 € 227 € 114 € 49 € 14 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
218€ 471€ 192€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
227€ 114€ 49€ 14€
42
XII.
Kurzové zisky
10€ 34€ 2 210€ 422€ 15€ 531€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 054 € 1 720 € 1 361 € 2 118 € 3 119 € 5 380 € 8 574 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
152 € 111 € 305 € 3 013 € 3 399 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
152€ 111€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
305€ 3 013€ 3 399€
52
O.
Kurzové straty
401€ 255€ 140€ 1 080€ 1 532€ 1 218€ 3 529€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 501€ 1 465€ 1 110€ 1 038€ 1 282€ 1 149€ 1 646€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 836 € -1 239 € -1 135 € 319 € -2 583 € -5 316 € -8 029 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
330 207 € 668 636 € 390 221 € 249 846 € 242 917 € 216 960 € 190 805 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
73 415 € 140 228 € 88 871 € 58 239 € 56 174 € 49 807 € 73 540 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
67 633€ 143 471€ 87 192€ 49 281€ 64 566€ 54 289€ 78 191€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
5 782€ -3 243€ 1 679€ 8 958€ -8 392€ -4 482€ -4 651€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
256 792 € 528 408 € 301 350 € 191 607 € 186 743 € 167 153 € 117 265 €