Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AG PLAY, s.r.o. v reštruktualizácii

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 27R/2/2020
  • Spisová značka 27R/2/2020
  • Prvý a posledný záznam 12.11.2020 - 23.12.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
23.12.2021
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Senica Trnavský
13.12.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Senica Trnavský
3.12.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Senica Trnavský
22.11.2021
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Senica Trnavský
25.10.2021
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Senica Trnavský
13.10.2021
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Senica Trnavský
6.10.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
22.9.2021
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
8.9.2021
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
27.7.2021
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
14.7.2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
12.7.2021
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
2.6.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
2.6.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
27.5.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
1.2.2021
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
14.1.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
13.1.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
7.1.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
3.12.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský