Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
158 283 € 76 152 € 40 035 € 36 908 € 102 238 € 88 263 € 8 029 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
50 339 € 63 956 € 28 067 € 29 155 € 32 081 € 43 272 € 1 917 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
50 339 € 63 956 € 28 067 € 29 155 € 32 081 € 43 272 € 1 917 €
012
A.II.1
Pozemky
20 191€ 20 436€ 14 016€ 9 300€ 2 000€
013
A.II.2
Stavby
2 965€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 148€ 43 520€ 14 051€ 19 855€ 30 081€ 40 307€ 1 917€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
107 944 € 12 196 € 11 968 € 7 753 € 70 157 € 44 656 € 5 933 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 194 € 716 € 716 € 716 € 716 € 716 € 716 €
032
B.I.1
Materiál
716€ 716€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
10 383 € 10 531 € 9 902 € 3 966 € 20 534 € 38 259 € 935 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
9 511€ 9 677€ 9 510€ 3 595€ 20 121€ 38 259€ 189€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
746€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
872€ 854€ 392€ 371€ 413€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
93 367 € 949 € 1 350 € 3 071 € 48 907 € 5 681 € 4 282 €
056
B.IV.1
Peniaze
93 367€ 949€ 1 350€ 3 071€ 48 907€ 1 890€ 3 017€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 791€ 1 265€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
335 € 179 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
335€ 179€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
158 283 € 76 152 € 40 035 € 36 908 € 102 238 € 88 263 € 8 029 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-104 189 € -139 490 € -165 774 € -198 357 € -209 823 € -209 466 € -265 579 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-146 129 € -172 412 € -204 996 € -216 462 € -216 105 € -272 218 € -258 647 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-272 218€ -258 647€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
35 301 € 26 283 € 32 583 € 11 466 € -357 € 56 113 € -13 571 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
262 472 € 215 642 € 205 809 € 235 265 € 312 061 € 297 729 € 273 608 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
48 € 31 € 31 € 31 € 7 616 € 15 984 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
19€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
15 965€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
163 718 € 200 201 € 182 937 € 203 366 € 261 945 € 281 745 € 273 608 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 034€ 5 699€ 2 368€ 2 408€ 8 058€ 84 012€ 74 595€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
777€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
155 732€ 193 025€ 174 737€ 199 182€ 251 432€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
629€ 489€ 303€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
170€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 323€ 1 477€ 5 832€ 1 776€ 1 966€ 1 768€ 249€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
195 492€ 197 987€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
98 706 € 15 410 € 22 841 € 31 868 € 42 500 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
81 943€ 10 604€ 21 236€ 31 868€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
16 763€ 15 410€ 12 237€ 10 632€ 10 632€