Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hanon Systems Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
262 147 000 € 228 634 000 € 195 161 000 € 177 152 510 € 162 813 668 € 117 707 966 € 114 490 336 € 101 577 575 € 107 128 539 € 94 299 560 € 79 417 315 € 81 378 657 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
64 008 000 € 64 844 000 € 62 078 000 € 56 899 696 € 39 783 449 € 36 306 565 € 36 108 400 € 34 366 698 € 34 927 604 € 36 854 461 € 37 397 041 € 38 703 112 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 821 000 € 1 527 000 € 400 000 € 465 168 € 18 592 € 55 064 € 130 182 € 276 202 € 430 913 € 585 624 € 741 794 € 3 239 086 €
005
A.I.2
Software
265 000€ 1 527 000€ 400 000€ 465 168€ 18 592€ 55 064€ 121 492€ 276 202€ 585 624€ 740 335€ 634 506€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 556 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 690€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
62 187 000 € 63 317 000 € 61 678 000 € 56 434 528 € 39 764 857 € 36 251 501 € 35 978 218 € 34 090 496 € 34 496 691 € 36 268 837 € 36 655 247 € 35 464 026 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 2 960 645€ 2 960 645€ 2 960 645€ 2 960 645€ 2 987 023€ 2 987 023€ 2 987 023€ 2 987 023€
013
A.II.2
Stavby
27 482 000€ 22 735 000€ 23 118 000€ 20 758 070€ 13 967 867€ 14 587 070€ 15 277 149€ 12 772 205€ 13 223 824€ 13 368 534€ 13 870 596€ 294 247€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 571 000€ 29 558 000€ 25 546 000€ 20 066 326€ 17 241 983€ 15 481 813€ 17 065 716€ 14 907 158€ 16 715 088€ 16 853 953€ 17 650 062€ 6 326 614€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 593 000€ 1 588 000€ 928 000€ 743 262€ 446 408€ 341 212€ 586 813€ 891 312€ 864 934€ 1 270 553€ 1 261 053€ 1 097 560€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 541 000€ 9 436 000€ 12 086 000€ 11 906 225€ 5 147 954€ 2 880 761€ 87 895€ 2 532 798€ 705 822€ 1 788 774€ 886 513€ 27 745 605€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
192 493 000 € 149 170 000 € 123 014 000 € 117 032 827 € 122 222 031 € 81 015 287 € 75 686 958 € 65 138 115 € 70 491 179 € 56 227 281 € 40 966 466 € 42 628 076 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
31 695 000 € 38 881 000 € 36 070 000 € 31 010 818 € 32 501 965 € 22 881 348 € 23 506 728 € 20 414 101 € 17 703 708 € 18 118 837 € 12 314 321 € 14 434 518 €
032
B.I.1
Materiál
13 038 000€ 15 226 000€ 14 435 000€ 13 135 243€ 21 351 247€ 12 388 165€ 15 694 673€ 7 943 149€ 7 627 892€ 8 178 306€ 6 902 644€ 6 364 344€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 179 000€ 3 086 000€ 2 881 000€ 944 442€ 869 333€ 256 916€ 241 277€ 274 113€ 223 450€
034
B.I.3
Výrobky
2 151 000€ 3 280 000€ 1 707 000€ 931 005€ 1 465 079€ 1 177 859€ 1 011 968€ 1 115 730€ 864 655€ 742 747€ 624 007€ 883 325€
036
B.I.5
Tovar
13 327 000€ 17 289 000€ 17 047 000€ 16 000 128€ 8 816 306€ 9 058 408€ 6 558 810€ 8 987 711€ 8 975 450€ 4 649 435€ 7 022 041€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
11 081 109€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
158 408 000 € 108 422 000 € 77 531 000 € 82 221 814 € 87 092 180 € 56 118 410 € 50 639 034 € 26 141 036 € 29 158 823 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
44 281 000€ 38 695 000€ 29 875 000€ 26 791 497€ 32 958 733€ 18 561 523€ 21 307 427€ 22 520 868€ 24 800 959€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
114 127 000€ 69 727 000€ 44 307 000€ 49 654 788€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
48 728 823€ 31 091 527€ 24 771 143€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 3 349 000€ 5 756 163€ 5 235 830€ 6 281 614€ 4 182 181€ 3 592 271€ 4 187 997€ 3 004 138€ 1 283 015€ 1 139 709€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
19 366€ 168 794€ 183 746€ 378 283€ 27 897€ 169 867€ 60 630€ 45 950€ 3 834€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 390 000 € 1 867 000 € 9 413 000 € 3 800 195 € 2 627 886 € 2 015 529 € 1 541 196 € 18 582 978 € 23 628 648 € 15 377 856 € 11 066 963 € 3 081 110 €
056
B.IV.1
Peniaze
0€ 0€ 50€ 110€ 10€ 3 063€ 10 428€ 17 527€ 13 739€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 390 000€ 1 867 000€ 9 413 000€ 3 800 145€ 2 627 886€ 2 015 529€ 1 541 086€ 18 582 968€ 23 625 585€ 15 367 428€ 11 049 436€ 3 067 371€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 646 000 € 14 620 000 € 10 069 000 € 3 219 987 € 808 188 € 386 114 € 2 694 978 € 2 072 762 € 1 709 756 € 1 217 818 € 1 053 808 € 47 469 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 138 000€ 14 143 000€ 8 885 000€ 147 684€ 132 928€ 104 501€ 411 463€ 371 738€ 151 007€ 74 287€ 77 283€ 47 469€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
508 000€ 477 000€ 1 184 000€ 3 072 303€ 675 260€ 281 613€ 2 283 515€ 1 701 024€ 1 558 749€ 1 143 531€ 976 525€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
262 147 000 € 230 710 000 € 195 162 000 € 177 152 510 € 162 813 668 € 117 707 966 € 114 490 336 € 101 577 575 € 107 128 539 € 94 299 560 € 79 417 315 € 81 378 657 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
139 288 000 € 118 979 000 € 107 593 000 € 98 422 878 € 81 689 022 € 69 898 263 € 58 676 955 € 46 161 077 € 32 992 741 € 27 103 307 € 17 965 683 € 11 819 175 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 330 014 €
069
A.I.1
Základné imanie
300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 339 458€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-9 444€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
14 500 000 € 14 500 000 € 14 500 000 € 14 500 000 € 14 500 000 € 14 500 000 € 14 500 000 € 1 450 000 € 14 500 000 € 14 500 000 € 14 500 000 € 14 500 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
14 500 000€ 14 500 000€ 14 500 000€ 14 500 000€ 14 500 000€ 14 500 000€ 14 500 000€ 14 500 000€ 14 500 000€ 14 500 000€ 14 500 000€ 14 500 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 2 014 € 2 014 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 2 014€ 2 014€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
104 149 000 € 92 735 000 € 83 593 000 € 66 859 022 € 55 068 263 € 43 846 955 € 31 331 077 € 18 162 742 € 12 273 307 € 3 135 683 € -4 283 252 € 38 273 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
104 149 000€ 92 735 000€ 83 593 000€ 72 114 756€ 60 323 997€ 49 102 689€ 36 586 811€ 23 418 476€ 17 529 041€ 8 391 417€ 972 482€ 38 273€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -5 255 734€ -5 255 734€ -5 255 734€ -5 255 734€ -5 255 734€ -5 255 734€ -5 255 734€ -5 255 734€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
20 309 000 € 11 414 000 € 9 170 000 € 16 733 856 € 11 790 759 € 11 221 308 € 12 515 878 € 13 168 335 € 5 889 434 € 9 137 624 € 7 446 921 € -3 051 126 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
119 525 000 € 100 300 000 € 81 646 000 € 78 729 632 € 77 718 597 € 47 250 479 € 55 813 381 € 55 022 831 € 72 584 059 € 67 196 253 € 61 451 632 € 69 559 482 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 699 000 € 1 768 000 € 1 929 000 € 9 228 093 € 3 948 770 € 5 892 471 € 7 224 371 € 6 733 066 € 5 345 267 € 4 780 059 € 3 452 198 € 1 668 044 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0€ 493 503€ 412 237€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 150 000€ 1 159 000€ 1 215 000€ 1 089 858€ 1 051 647€ 1 396 518€ 1 361 307€ 950 474€ 545 213€ 265 060€ 633 034€ 32 696€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
549 000€ 609 000€ 714 000€ 7 644 732€ 2 484 886€ 4 495 953€ 5 863 064€ 5 782 592€ 4 800 054€ 4 514 999€ 2 819 164€ 1 635 348€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 221 000 € 1 254 000 € 749 000 € 36 185 € 969 580 € 1 737 668 € 1 308 797 € 1 693 705 € 1 277 503 € 988 918 € 445 155 € 10 076 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0€ 22 194€ 14 948€ 23 565€ 30 738€ 39 113€ 38 663€ 30 395€ 22 284€ 10 076€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
2 221 000€ 1 254 000€ 749 000€ 13 991€ 954 632€ 1 714 103€ 1 278 059€ 1 654 592€ 1 238 840€ 958 523€ 422 871€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
56 688 000 € 58 315 000 € 59 968 000 € 49 465 354 € 54 791 591 € 29 620 340 € 37 273 252 € 36 589 511 € 55 948 298 € 46 315 461 € 42 516 029 € 47 495 351 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
50 550 000€ 53 086 000€ 56 677 000€ 46 115 208€ 50 695 568€ 27 904 640€ 20 336 018€ 18 482 645€ 28 996 835€ 26 252 552€ 12 766 452€ 17 899 234€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 611 907€ 1 603 924€ 2 853 611€ 1 436 465€ 311 203€ 3 774 197€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
5 000 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
10 071 223€ 15 023 744€ 18 045 772€ 12 028 378€ 12 019 414€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
874 736€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
0€ 2 827 000€ 3 227 000€ 1 434 566€ 1 400 833€ 1 062 616€ 962 235€ 276 133€ 800 816€ 636 664€ 360 804€ 591 213€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 524 608€ 370 776€ 370 726€ 327 308€ 276 133€ 249 805€ 223 757€ 210 709€ 107 652€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 833 000€ 173 000€ 0€ 979 815€ 1 549 524€ 518€ 485 971€ 1 775 131€ 121 400€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 305 000€ 2 229 000€ 64 000€ 411 157€ 774 890€ 282 358€ 964 561€ 328 329€ 941€ 251 674€ 72 316€ 1 655€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
58 917 000 € 38 963 000 € 19 000 000 € 20 000 000 € 18 008 656 € 10 000 000 € 10 006 961 € 10 006 549 € 10 012 991 € 15 111 815 € 15 038 250 € 20 386 011 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
58 917 000€ 38 963 000€ 19 000 000€ 20 000 000€ 18 008 656€ 10 000 000€ 10 006 961€ 10 006 549€ 10 012 991€ 15 111 815€ 15 038 250€ 20 386 011€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
3 334 000 € 11 431 000 € 5 923 000 € 0 € 3 406 049 € 559 224 € 393 667 € 15 551 739 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 334 000€ 4 203 000€ 3 778 000€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 7 228 000€ 2 145 000€ 0€ 3 406 049€ 559 224€ 393 667€ 1 551 739€