Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hanon Systems Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
113 099 000€ 115 240 000€ 115 424 000€ 106 505 231€ 79 348 014€ 99 608 106€ 78 800 907€ 101 215 960€ 67 206 770€ 57 006 046€ 33 289 167€ 2 075 817€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
109 239 193€ 77 045 879€ 95 299 666€ 74 145 515€ 94 881 613€ 63 547 835€ 52 725 622€ 27 204 200€ 1 797 756€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
113 099 000 € 115 240 000 € 115 424 000 € -2 733 962 € 2 302 135 € 4 308 440 € 4 655 392 € 6 334 347 € 3 658 935 € 4 280 424 € 6 084 967 € 278 061 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
290 119 000 € 248 813 000 € 221 483 000 € 220 980 279 € 217 666 825 € 158 285 259 € 172 223 073 € 157 938 941 € 133 884 051 € 114 440 613 € 71 683 978 € 2 302 101 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
290 119 000€ 248 813 000€ 221 483 000€ 221 507 795€ 216 329 201€ 158 107 670€ 172 324 836€ 157 687 420€ 133 675 529€ 114 129 165€ 71 970 517€ 2 836 814€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-527 516€ 1 337 624€ 177 589€ -101 763€ 251 521€ 208 522€ 311 448€ -286 539€ -534 713€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
366 540 000 € 342 871 000 € 302 662 000 € 177 507 849 € 188 874 139 € 132 770 432 € 145 488 459 € 132 178 039 € 116 407 072 € 93 317 700 € 56 739 745 € 4 312 689 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
342 701 000€ 316 641 000€ 276 464 000€ 148 496 753€ 157 208 781€ 109 290 692€ 121 928 268€ 110 631 253€ 98 476 909€ 74 949 303€ 46 593 324€ 2 766 489€
10
B.2
Služby
23 839 000€ 26 230 000€ 26 198 000€ 28 821 034€ 31 043 958€ 23 435 290€ 23 560 191€ 21 546 786€ 17 930 163€ 18 368 397€ 10 146 421€ 1 546 200€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
36 678 000 € 21 182 000 € 34 245 000 € 40 738 468 € 31 094 821 € 29 823 267 € 31 390 006 € 32 095 249 € 21 135 914 € 25 403 337 € 21 029 200 € -1 732 527 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
22 352 000 € 20 250 000 € 18 526 000 € 14 928 420 € 12 111 141 € 11 470 767 € 10 468 328 € 9 452 761 € 8 712 511 € 8 770 311 € 6 614 275 € 1 185 732 €
13
C.1
Mzdové náklady
11 219 999€ 9 038 011€ 8 561 821€ 7 878 707€ 7 178 576€ 6 648 393€ 6 696 128€ 4 957 419€ 953 437€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 184 042€ 2 616 515€ 2 474 626€ 2 241 638€ 1 953 495€ 1 780 557€ 1 825 725€ 1 484 956€ 210 361€
16
C.4
Sociálne náklady
524 379€ 456 615€ 434 320€ 347 983€ 320 690€ 283 561€ 248 458€ 171 900€ 21 934€
17
D
Dane a poplatky
101 761€ 99 069€ 95 362€ 100 221€ 80 693€ 52 455€ 75 797€ 46 713€ 382€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 090 000€ 6 629 000€ 4 816 000€ 3 857 035€ 3 419 184€ 3 077 648€ 3 152 056€ 3 538 209€ 2 957 165€ 3 092 528€ 2 762 512€ 384 984€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
-168 000€ -119 000€ -115 000€ 31 000€ 53 833€ 57 676€ 169€ 3 427 592€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
65 062€ 26 378€ 68 645€ 34€ 3 427 592€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
20 798€ -7 370€ 10 699€ 805€ 5 356€ 5 013€ 162 711€ -25 078€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
18 415 000€ 20 411 000€ 1 062 000€ 350 601€ 313 657€ 732 735€ 1 043 752€ 414 808€ 370 750€ 696 386€ 3 028 440€ 736 461€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 000€ 108 000€ 423 000€ 907 743€ 480 713€ 925 739€ 1 566 343€ 1 544 456€ 1 101 107€ 914 443€ 3 166 712€ 434 446€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
25 479 000 € 14 477 000 € 11 427 000 € 21 273 312 € 15 305 741 € 14 941 725 € 17 173 460 € 17 888 582 € 8 678 413 € 13 072 964 € 11 492 641 € -2 965 610 €
38
X.
Výnosové úroky
809 000€ 499 000€ 458 000€ 529 524€ 532 631€ 554 601€ 76 764€ 97 726€ 27 186€ 2 148€ 4 026€ 57 091€
39
N
Nákladové úroky
201 000€ 136 000€ 115 000€ 153 261€ 148 896€ 377 301€ 413 787€ 770 347€ 1 100 051€ 1 151 332€ 1 796 391€ 491 134€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 48 000€ 16 899€ 386 694€ 140 566€ 223 881€ 162 991€ 157 006€ 152 480€ 138 524€ 683 346€
41
O
Kurzové straty
158 000€ 117 000€ 117 830€ 404 079€ 426 226€ 395 549€ 346 144€ 187 585€ 423 492€ 318 992€ 280 335€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
162 135€ 174 930€ 140 463€ 154 169€ 167 983€ 125 888€ 101 133€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
65 744€ 54 484€
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
450 000 € 246 000 € 391 000 € 113 197 € 191 420 € -248 823 € -662 860 € -1 023 757 € -1 229 332 € -1 521 329 € -2 038 577 € -85 516 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
25 929 000 € 14 723 000 € 11 818 000 € 21 386 509 € 15 497 161 € 14 692 902 € 16 510 600 € 16 864 825 € 7 449 081 € 11 551 635 € 9 454 064 € -3 051 126 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 619 000 € 3 309 000 € 2 648 000 € 4 652 653 € 3 706 402 € 3 471 594 € 3 994 722 € 3 696 490 € 1 559 647 € 2 414 011 € 2 007 143 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 652 000€ 2 804 000€ 1 913 000€ 5 593 294€ 4 465 873€ 3 035 550€ 4 371 255€ 3 280 738€ 1 279 330€ 1 878 359€ 1 584 272€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
967 000€ 505 000€ 735 000€ -940 641€ -759 471€ 436 044€ -376 533€ 415 752€ 280 317€ 535 652€ 422 871€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
20 310 000 € 11 414 000 € 9 170 000 € 16 733 856 € 11 790 759 € 11 221 308 € 12 515 878 € 13 168 335 € 5 889 434 € 9 137 624 € 7 446 921 € -3 051 126 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
25 929 000 € 14 723 000 € 11 818 000 € 21 386 509 € 15 497 161 € 14 692 902 € 16 510 600 € 16 864 825 € 7 449 081 € 11 551 635 € 9 454 064 € -3 051 126 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
20 309 000 € 11 414 000 € 9 170 000 € 16 733 856 € 11 790 759 € 11 221 308 € 12 515 878 € 13 168 335 € 5 889 434 € 9 137 624 € 7 446 921 € -3 051 126 €