Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
42 379 527€ 47 415 259€ 50 962 670€ 47 606 523€ 31 856 019€ 33 826 632€ 28 131 334€ 17 855 475€ 13 336 579€ 13 355 572€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
42 403 188 € 47 418 685 € 50 966 030 € 47 630 502 € 31 865 773 € 33 881 056 € 28 173 616 € 17 863 280 € 15 153 052 € 13 795 154 € 7 673 195 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
20€ 721€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
42 379 527€ 47 415 258€ 50 962 670€ 47 606 523€ 31 856 018€ 33 826 613€ 28 130 613€ 17 855 475€ 13 336 580€ 13 355 572€ 7 561 585€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
1 814 886€ 428 324€ 109 357€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
12 500€ 18 083€ 30 152€ 16 500€ 1 594€ 0€ 2 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 161€ 3 427€ 3 360€ 5 896€ 9 755€ 24 271€ 25 782€ 6 211€ 1 586€ 11 258€ 253€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
41 097 721 € 43 851 236 € 41 018 966 € 36 999 585 € 28 876 209 € 28 225 431 € 24 278 185 € 17 388 662 € 12 512 438 € 10 365 681 € 5 863 366 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11€ 353€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
380 549€ 466 062€ 364 186€ 267 560€ 180 798€ 199 783€ 200 448€ 254 936€ 98 451€ 289 134€ 96 704€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
25 851 503€ 28 525 389€ 26 964 288€ 24 017 611€ 17 627 712€ 18 911 244€ 13 624 105€ 9 023 248€ 5 306 076€ 8 476 903€ 4 860 545€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
13 506 712 € 12 792 685 € 11 696 915 € 10 699 189 € 9 077 840 € 8 088 749 € 9 919 601 € 7 520 903 € 5 558 633 € 111 224 € 20 715 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 698 753€ 9 233 455€ 8 384 746€ 7 788 424€ 6 688 783€ 5 930 113€ 7 524 894€ 5 560 243€ 4 181 860€ 55 715€ 10 549€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 348 617€ 3 169 149€ 2 821 975€ 2 577 406€ 2 173 245€ 1 942 804€ 2 089 343€ 1 735 499€ 1 214 480€ 19 611€ 3 117€
19
E.4.
Sociálne náklady
459 342€ 390 081€ 490 194€ 333 359€ 215 812€ 215 832€ 305 364€ 225 161€ 162 293€ 35 898€ 7 049€
20
F.
Dane a poplatky
17 629€ 608€ 649€ 1 375€ 1 315€ 1 626€ 896€ 1 897€ 1 481€ 753€ 497€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 220 852€ 1 897 590€ 1 879 402€ 1 869 082€ 1 881 019€ 873 402€ 470 380€ 502 805€ 1 490 284€ 1 452 344€ 879 464€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 220 852€ 1 897 590€ 1 879 402€ 1 869 082€ 1 881 019€ 873 402€ 470 380€ 502 805€ 1 490 284€ 1 452 344€ 879 464€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 615€ 13 484€ 985€ 1 449€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-3 362€ 15 487€ 2 379€ 527€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
120 476€ 168 902€ 113 526€ 130 153€ 107 525€ 137 132€ 61 417€ 86 786€ 42 026€ 32 944€ 4 914€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 305 467 € 3 567 449 € 9 947 064 € 10 630 917 € 2 989 564 € 5 655 625 € 3 895 431 € 474 618 € 2 640 614 € 3 429 473 € 1 809 829 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
16 147 475 € 18 423 807 € 23 634 196 € 23 321 352 € 14 047 508 € 14 715 595 € 14 306 428 € 8 577 291 € 9 746 939 € 5 017 859 € 2 713 693 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
248 175 € 529 445 € 323 770 € 160 045 € 116 035 € 250 208 € 47 998 € 93 750 € 354 859 € 383 450 € 29 445 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
29 401 € 9 173 € 5 712 € 339 € 893 € 25 607 € 1 630 € 4 458 € 6 113 € 4 700 € 999 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
758€ 1 930€ 24 371€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
28 643€ 7 243€ 5 712€ 339€ 893€ 1 236€ 1 630€ 4 458€ 6 113€ 4 700€ 999€
42
XII.
Kurzové zisky
218 774€ 520 272€ 318 058€ 159 706€ 115 142€ 224 601€ 46 368€ 89 292€ 348 746€ 378 750€ 28 446€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
385 794 € 292 021 € 184 147 € 525 659 € 349 198 € 474 066 € 290 395 € 161 018 € 135 098 € 56 767 € 130 051 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
122 743 € 220 504 € 135 779 € 130 € 1 308 € 3 834 € 5 502 € 3 386 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
122 743€ 220 504€ 135 779€ 130€ 1 308€ 3 834€ 5 502€ 3 386€
52
O.
Kurzové straty
375 839€ 272 443€ 164 588€ 365 547€ 120 278€ 273 355€ 281 610€ 153 418€ 125 910€ 43 524€ 124 122€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 955€ 19 578€ 19 559€ 37 369€ 8 416€ 64 932€ 8 655€ 6 292€ 5 354€ 7 741€ 2 543€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-137 619 € 237 424 € 139 623 € -365 614 € -233 163 € -223 858 € -242 397 € -67 268 € 219 761 € 326 683 € -100 606 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 167 848 € 3 804 873 € 10 086 687 € 10 265 303 € 2 756 401 € 5 431 767 € 3 653 034 € 407 350 € 2 860 375 € 3 756 156 € 1 709 223 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
177 103 € 639 101 € 1 792 988 € 1 980 084 € 404 529 € 1 034 640 € 842 295 € 130 882 € 648 802 € 851 462 € 401 089 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
199 265€ 613 947€ 1 715 597€ 2 111 716€ 392 328€ 916 222€ 1 121 828€ 278 192€ 678 786€ 851 462€ 401 089€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-22 162€ 25 154€ 77 391€ -131 632€ 12 201€ 118 418€ -279 533€ -147 310€ -29 984€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
990 745 € 3 165 772 € 8 293 699 € 8 285 219 € 2 351 872 € 4 397 127 € 2 810 739 € 276 468 € 2 211 573 € 2 904 694 € 1 308 134 €