Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Techmold Slovakia s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 059 098 € 2 596 844 € 1 812 857 € 1 687 414 € 1 578 324 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 329 918 € 2 033 225 € 1 284 181 € 1 336 271 € 1 369 281 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
9 219 € 15 799 € 21 804 € 24 554 € 29 129 €
005
A.I.2
Software
9 219€ 15 799€ 21 804€ 20 404€ 29 129€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
4 150€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 320 699 € 2 017 426 € 1 262 377 € 1 311 717 € 1 340 149 €
012
A.II.1
Pozemky
66 667€ 66 667€ 66 667€ 66 667€ 66 667€
013
A.II.2
Stavby
297 325€ 314 479€ 331 632€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 664 600€ 1 375 485€ 794 273€ 917 183€ 957 005€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
292 107€ 260 795€ 69 805€ 327 867€ 316 477€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 €
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
3€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
724 868 € 560 167 € 524 531 € 348 559 € 207 821 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
19 162 € 16 034 € 1 520 € 2 545 € 4 292 €
035
B.I.1
Materiál
2 538€ 3 597€ 1 520€ 2 545€ 4 292€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
16 224€ 12 437€
037
B.I.3
Výrobky
400€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
451 758 € 221 756 € 151 876 € 181 739 € 122 620 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
421 725 € 221 756 € 125 276 € 169 739 € 111 400 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
421 725€ 221 756€ 125 276€ 169 739€ 111 400€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
26 600€ 12 000€ 11 220€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
30 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
33€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
253 948 € 322 377 € 371 135 € 164 275 € 80 909 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 583€ 41 338€ 67 522€ 8 889€ 15 297€
073
B.V.2.
Účty v bankách
247 365€ 281 039€ 303 613€ 155 386€ 65 612€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 312 € 3 452 € 4 145 € 2 584 € 1 222 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 237€ 3 452€ 4 145€ 2 584€ 1 222€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
75€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 059 098 € 2 596 844 € 1 812 857 € 1 687 414 € 1 578 324 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 123 267 € 931 839 € 817 842 € 702 592 € 464 901 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
48 315€ 48 315€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
719 232 € 647 313 € 627 547 € 457 599 € 350 156 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
719 232€ 647 313€ 627 547€ 459 389€ 351 946€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 790€ -1 790€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
348 417 € 228 908 € 182 992 € 237 690 € 107 442 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 935 831 € 1 665 005 € 995 015 € 984 822 € 1 113 423 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 443 882 € 1 214 180 € 661 610 € 657 858 € 776 898 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
121 383€ 84 181€ 54 289€ 84 352€ 111 958€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 105€ 1 049€ 831€ 627€ 343€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 321 394€ 1 128 950€ 606 490€ 572 879€ 664 597€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
241 227€ 295 800€ 117 040€ 138 280€ 159 520€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
243 648 € 150 200 € 214 630 € 185 353 € 171 971 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
158 632 € 100 458 € 170 066 € 111 174 € 144 523 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
158 632€ 100 458€ 170 066€ 111 174€ 144 523€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 629€ 1 641€ 3 849€ 8 473€ 7 360€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
11 275€ 9 003€ 7 319€ 7 751€ 4 758€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 586€ 6 273€ 5 590€ 5 089€ 2 613€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
63 194€ 32 693€ 26 631€ 52 866€ 12 717€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 332€ 132€ 1 175€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 074 € 4 661 € 1 735 € 3 331 € 5 034 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
7 074€ 4 661€ 1 735€ 3 331€ 5 034€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
164€