Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Techmold Slovakia s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 040 071 € 916 339 € 276 909 € 106 524 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 016 073€ 879 906€ 273 138€ 105 486€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
8 118€ 33 183€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 880€ 3 250€ 3 771€ 1 038€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
870 935 € 620 193 € 143 783 € 48 511 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
203 282€ 198 531€ 29 291€ 6 819€
11
C.
Služby
283 932€ 170 073€ 9 660€ 10 359€
12
D.
Osobné náklady
139 258€ 102 470€ 60 967€ 14 099€
13
E.
Dane a poplatky
1 645€ 970€ 410€ 481€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
229 710€ 110 978€ 41 224€ 15 821€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
30 000€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 108€ 7 171€ 2 231€ 932€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
169 136 € 296 146 € 133 126 € 58 013 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
528 859 € 511 302 € 234 187 € 88 308 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
30 250 € 14 186 € 7 556 € 2 416 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
29 666€ 13 822€ 5 171€ 2 346€
32
N.
Kurzové straty
16€ 5€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
568€ 359€ 2 385€ 70€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-30 250 € -14 186 € -7 555 € -2 416 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
138 886 € 281 960 € 125 571 € 55 597 €
36
P.
Daň z príjmov
31 444€ 60 142€ 27 307€ 12 316€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
107 442 € 221 818 € 98 264 € 43 281 € -480 €