Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Údaje z Obchodného registra spoločnosti agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

 • Názov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
 • IČO 36855642
 • DIČ 2022506651
 • IČ DPH SK2022506651 podľa §4
 • Sídlo Výstavná 4 , 949 01 Nitra
 • Dátum vzniku 1. januára 2008, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Pš, vložka č. 10007/N
 • Základné imanie Podľa ORSR: 23 458 009 €
  Podľa účtovnej závierky: 23 458 009 €
 • Historický názov Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
  (platné do 11. januára 2017 )
 • Historické sídlo Výstavná 4, 949 01 Nitra
  (platné do 30. decembra 2021)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov:
- zabezpečovanie činnosti Slovenského poľnohospodárskeho múzea s odborným zameraním a špecializáciou: dokumentácia agrárnych dejín Slovenska
- vykonávanie zberu materiálov a osvetovo-výchovnej činnosti pre poľnohospodárske múzejníctvo
- spracúvanie dejín poľnohospodárstva v SR
- vykonávanie reštaurovania hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok
- prevádzkovanie technickej pamiatky Nitrianskej poľnej úzkorozchodnej železnice v areáli výstaviska v rozsahu udelenej licencie
26.1.2012
Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov:
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt realizované najmä nasledovnými aktivitami:
- organizovanie športovo-relaxačných podujatí, turnajov, súťaží, cvičení
- organizovanie a realizácia vzdelávacích, výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí
- realizácia aktivít podporujúcich správnu životosprávu a zdravý životný štýl
- realizácia voľno časových a relaxačných aktivít a aktivít na odbúranie stresu
- rozvoj a organizovanie rekreačných a relaxačných športových aktivít
- prevádzkovanie športovo-relaxačných zariadení
- publikačná a osvetová činnosť
30.12.2021
podnikateľské činnosti:
- organizovanie, usporiadanie a realizácia veľtrhov a výstav
- zámočnícke práce
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- reklamná činnosť
- prenájom nehnuteľností, zariadení a výstavných stánkov
- prenájom strojov a prístrojov
- prenájom tovaru osobnej potreby a zariadenia expozícií
- upratovacie práce
- sekretárske služby, preklady a tlmočenie
- tlač a sieťotlač
- podnikateľské poradenstvo na úseku výstavníckej činnosti
- organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
- prevádzkovanie parkovísk
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
- sprostredkovateľská činnosť
- montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov
- prevádzkovanie výdajne stravy
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- zabezpečenie prezentácie rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch a zabezpečovanie marketingových a propagačných aktivít pre potreby rezortu
- vodoinštalatérstvo
- baliace činnosti, manipulácia s tovarom
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlami
- vlastná ochrana v zmysle § 3 písm. a/ až h/ zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov "/t.j. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, ochrana osoby, ochrana majetku a osoby pri preprave, ochrana prepravy majetku a osoby, zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len "prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému"), vypracúvanie plánu ochrany/"
30.12.2021
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne 11.1.2017
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 11.1.2017
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 11.1.2017
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 20.12.2019