Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
108 834 552 € 110 467 629 € 108 885 357 € 106 924 870 € 109 036 001 € 409 581 879 € 495 938 279 € 164 496 179 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
108 834 552 € 110 467 629 € 108 885 357 € 106 924 870 € 109 036 001 € 409 581 879 € 50 951 761 € 4 665 758 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
444 986 518 € 159 830 421 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
11 642 418 € 12 090 579 € 8 837 018 € 6 185 328 € 6 738 601 € 313 021 613 € 438 254 638 € 152 222 495 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 882 055 € 3 913 987 € 3 055 336 € 329 922 € 736 142 € 32 617 € 35 856 € 31 161 €
10
B.2
Služby
8 760 363 € 8 176 592 € 5 781 682 € 5 855 406 € 6 002 459 € 312 988 996 € 438 218 782 € 152 191 334 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
97 192 134 € 98 377 050 € 100 048 339 € 100 739 542 € 102 297 400 € 96 560 266 € 57 683 641 € 12 273 684 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
207 069 € 172 698 € 244 752 € 338 675 € 578 760 € 745 260 € 687 186 € 104 412 €
13
C.1
Mzdové náklady
154 507 € 133 671 € 196 724 € 279 430 € 490 212 € 636 475 € 591 749 € 89 120 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
52 562 € 39 027 € 48 028 € 59 245 € 88 548 € 93 440 € 81 455 € 14 346 €
16
C.4
Sociálne náklady
15 345 € 13 982 € 946 €
17
D
Dane a poplatky
302 € 1 433 € 606 € 239 € 377 € 422 € 732 € 14 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 220 € 13 862 € 13 976 € 26 640 € 25 214 € 14 063 € 12 663 € 552 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 242 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
790 926 € 733 901 € 558 574 € 687 642 € 781 605 € 454 544 € 3 997 € 581 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
96 183 617 € 97 631 295 € 99 230 431 € 99 686 346 € 100 911 444 € 95 349 219 € 56 979 063 € 12 168 125 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
15 105 982 € 15 493 238 € 15 792 647 € 16 070 634 € 16 352 507 € 24 359 616 € 14 128 873 € 803 979 €
38
X.
Výnosové úroky
142 749 € 105 719 € 83 856 € 160 485 € 209 912 € 84 697 € 35 439 € 4 029 €
39
N
Nákladové úroky
51 733 627 € 53 414 415 € 55 127 875 € 56 545 401 € 58 556 064 € 41 896 112 € 16 463 518 € 1 334 060 €
41
O
Kurzové straty
305 € 36 € 447 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 501 417 € 1 554 693 € 1 685 425 € 1 628 573 € 996 426 € 7 861 299 € 14 863 989 € 7 532 275 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-68 198 333 € -70 356 627 € -72 522 091 € -74 084 123 € -75 695 085 € -74 032 634 € -45 420 977 € -9 666 732 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
27 985 284 € 27 274 668 € 26 708 340 € 25 602 223 € 25 216 359 € 21 316 585 € 11 558 086 € 2 501 393 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 890 343 € 6 380 629 € 4 423 876 € 5 226 739 € 5 602 750 € 3 991 622 € 2 188 069 € 498 321 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
9 087 597 € 2 865 862 € 3 046 689 € 3 067 311 € 3 074 907 € 3 679 139 € 2 262 274 € 497 670 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-3 197 254 € 3 514 767 € 1 377 187 € 2 159 428 € 2 527 843 € 312 483 € -74 205 € 651 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
22 094 941 € 20 894 039 € 22 284 464 € 20 375 484 € 19 613 609 € 17 324 963 € 9 370 017 € 2 003 072 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
27 985 284 € 27 274 669 € 26 708 340 € 25 602 223 € 25 216 361 € 21 316 585 € 11 558 086 € 2 501 393 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
22 094 941 € 20 894 040 € 22 284 464 € 20 375 484 € 19 613 611 € 17 324 963 € 9 370 017 € 2 003 072 €