Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
108 834 552 € 110 467 629 € 108 885 357 € 409 581 879 € 495 938 279 € 164 496 179 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
108 834 552 € 110 467 629 € 108 885 357 € 409 581 879 € 50 951 761 € 4 665 758 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
444 986 518 € 159 830 421 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
11 642 418 € 12 090 579 € 8 837 018 € 313 021 613 € 438 254 638 € 152 222 495 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 882 055 € 3 913 987 € 3 055 336 € 32 617 € 35 856 € 31 161 €
10
B.2
Služby
8 760 363 € 8 176 592 € 5 781 682 € 312 988 996 € 438 218 782 € 152 191 334 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
97 192 134 € 98 377 050 € 100 048 339 € 96 560 266 € 57 683 641 € 12 273 684 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
207 069 € 172 698 € 244 752 € 745 260 € 687 186 € 104 412 €
13
C.1
Mzdové náklady
154 507 € 133 671 € 196 724 € 636 475 € 591 749 € 89 120 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
52 562 € 39 027 € 48 028 € 93 440 € 81 455 € 14 346 €
16
C.4
Sociálne náklady
15 345 € 13 982 € 946 €
17
D
Dane a poplatky
302 € 1 433 € 606 € 422 € 732 € 14 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 220 € 13 862 € 13 976 € 14 063 € 12 663 € 552 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 242 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
790 926 € 733 901 € 558 574 € 454 544 € 3 997 € 581 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
96 183 617 € 97 631 295 € 99 230 431 € 95 349 219 € 56 979 063 € 12 168 125 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
15 105 982 € 15 493 238 € 15 792 647 € 24 359 616 € 14 128 873 € 803 979 €
38
X.
Výnosové úroky
142 749 € 105 719 € 83 856 € 84 697 € 35 439 € 4 029 €
39
N
Nákladové úroky
51 733 627 € 53 414 415 € 55 127 875 € 41 896 112 € 16 463 518 € 1 334 060 €
41
O
Kurzové straty
305 € 36 € 447 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 501 417 € 1 554 693 € 1 685 425 € 7 861 299 € 14 863 989 € 7 532 275 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-68 198 333 € -70 356 627 € -72 522 091 € -74 032 634 € -45 420 977 € -9 666 732 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
27 985 284 € 27 274 668 € 26 708 340 € 21 316 585 € 11 558 086 € 2 501 393 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 890 343 € 6 380 629 € 4 423 876 € 3 991 622 € 2 188 069 € 498 321 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
9 087 597 € 2 865 862 € 3 046 689 € 3 679 139 € 2 262 274 € 497 670 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-3 197 254 € 3 514 767 € 1 377 187 € 312 483 € -74 205 € 651 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
22 094 941 € 20 894 039 € 22 284 464 € 17 324 963 € 9 370 017 € 2 003 072 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
27 985 284 € 27 274 669 € 26 708 340 € 21 316 585 € 11 558 086 € 2 501 393 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
22 094 941 € 20 894 040 € 22 284 464 € 17 324 963 € 9 370 017 € 2 003 072 €