Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PB PARTNER, a. s. v likvidácii

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
30.04.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0 € 0 € 2 597 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0 € 0 € 3 117 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 € -520 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
44 420 € 7 630 053 € 7 407 737 € 7 497 347 € 9 042 401 € 7 931 136 € 7 399 255 € 7 327 973 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
44 420 € 7 630 053 € 7 407 737 € 7 497 347 € 9 042 401 € 7 931 136 € 7 399 255 € 7 327 973 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 € 0 €
07
II.3
Aktivácia
0 € 0 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
53 086 € 337 481 € 1 417 617 € 1 532 404 € 1 678 621 € 1 628 171 € 1 453 005 € 1 395 622 € 1 274 159 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 445 € 21 097 € 188 242 € 179 888 € 223 804 € 259 438 € 241 055 € 267 345 € 243 196 €
10
B.2
Služby
42 641 € 316 384 € 1 229 375 € 1 352 516 € 1 454 817 € 1 368 733 € 1 211 950 € 1 128 277 € 1 030 963 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-53 086 € -293 061 € 6 212 436 € 5 875 333 € 5 818 726 € 7 414 230 € 6 478 131 € 6 003 633 € 6 053 294 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
216 757 € 6 077 396 € 5 559 517 € 7 727 221 € 6 522 839 € 5 722 102 € 4 891 449 € 4 212 134 €
13
C.1
Mzdové náklady
90 924 € 4 105 211 € 3 786 284 € 3 923 077 € 4 496 919 € 3 945 372 € 3 386 092 € 2 593 085 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
72 936 € 140 927 € 141 864 € 2 157 781 € 206 893 € 208 605 € 175 904 € 528 086 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
50 376 € 1 510 632 € 1 403 161 € 1 460 003 € 1 654 243 € 1 423 226 € 1 190 489 € 900 747 €
16
C.4
Sociálne náklady
2 521 € 320 626 € 228 208 € 186 360 € 164 784 € 144 899 € 138 964 € 190 216 €
17
D
Dane a poplatky
49 € 7 101 € 9 805 € 20 428 € 7 910 € 9 995 € 14 043 € 5 249 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
167 865 € 150 489 € 204 758 € 248 541 € 322 917 € 329 527 € 238 856 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
14 924 € 65 869 € 18 289 € 47 948 € 32 777 € 2 942 € 1 100 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 180 € 75 € 5 767 € 29 843 € 23 826 € 4 886 € 1 283 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-16 276 € 7 160 € 1 349 € 12 254 € 67 € 10 751 € 65 074 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
48 484 € 5 586 827 € 18 063 € 23 656 € 41 986 € 35 582 € 47 469 € 51 025 € 40 728 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 104 € 3 010 394 € 37 688 € 12 282 € 135 713 € 35 155 € 42 548 € 51 081 € 38 878 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-8 706 € 2 066 566 € -33 531 € 225 530 € -2 216 235 € 641 218 € 436 922 € 755 863 € 1 533 648 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 € 1 € 0 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0 € 2 000 000 € 0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0 € 0 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0 € 0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 € 0 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0 € 0 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 € 0 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0 € 0 €
38
X.
Výnosové úroky
947 € 211 € 39 € 37 € 94 € 86 € 63 € 77 € 58 €
39
N
Nákladové úroky
0 € 0 €
40
XI.
Kurzové zisky
0 € 0 €
41
O
Kurzové straty
16 € 0 € 63 € 97 € 172 € 326 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 € 0 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
23 € 124 € 1 052 € 1 165 € 1 079 € 1 149 € 1 055 € 819 € 1 130 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
924 € 71 € -1 012 € -1 128 € -2 000 984 € -1 126 € -1 089 € -914 € -1 398 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-7 782 € 2 066 637 € -34 543 € 224 402 € -4 217 219 € 640 092 € 435 833 € 754 949 € 1 532 250 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 € 448 694 € 45 992 € -170 994 € 7 807 € 157 224 € 117 248 € 202 890 € 253 116 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
6 € 256 499 € 2 887 € 2 886 € 2 898 € 152 185 € 137 757 € 178 812 € 328 052 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
192 195 € 43 105 € -173 880 € 4 909 € 5 039 € -20 509 € 24 078 € -74 936 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-7 788 € 1 617 943 € -80 535 € 395 396 € -4 225 026 € 482 868 € 318 585 € 552 059 € 1 279 134 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-7 782 € 2 066 637 € -34 543 € 224 402 € -4 217 219 € 640 092 € 435 833 € 754 949 € 1 532 250 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 € 0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-7 788 € 1 617 943 € -80 535 € 395 396 € -4 225 026 € 482 868 € 318 585 € 552 059 € 1 279 134 €