Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
403 873 € 431 900 € 446 130 € 475 252 € 420 427 € 390 705 € 398 256 € 364 123 € 390 821 € 390 182 € 366 552 € 142 999 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
332 037 € 365 303 € 380 739 € 389 025 € 333 118 € 309 681 € 332 449 € 304 838 € 337 688 € 345 596 € 353 504 € 114 751 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
332 037 € 365 303 € 380 739 € 389 025 € 333 118 € 309 681 € 332 449 € 304 838 € 337 688 € 345 596 € 353 504 € 114 751 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
329 246 € 361 065 € 375 045 € 389 025 € 333 118 € 309 681 € 332 449 € 304 838 € 337 688 € 345 596 € 353 504 € 114 751 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
2 791 € 4 238 € 5 694 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
71 313 € 59 249 € 64 958 € 85 905 € 87 090 € 80 805 € 65 691 € 59 273 € 53 121 € 44 574 € 13 036 € 28 248 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
13 060 € 7 048 € 10 231 € 36 602 € 36 066 € 29 382 € 21 953 € 13 234 € 8 201 € 4 905 € 1 411 € 2 755 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
13 060 € 7 048 € 10 231 € 36 602 € 36 066 € 29 382 € 21 953 € 13 234 € 8 201 € 4 905 € 1 411 € 2 755 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14 871 €
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 606 €
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8 265 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
2 048 € 2 321 € 2 321 € 2 321 € 2 321 € 2 321 € 2 387 € 2 321 € 2 324 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 66 € 0 € 0 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
2 048 € 2 321 € 2 321 € 2 321 € 2 321 € 2 321 € 2 321 € 2 321 € 2 324 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
58 253 € 52 201 € 54 727 € 47 254 € 48 702 € 49 103 € 41 417 € 43 718 € 42 599 € 37 282 € 9 304 € 8 298 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
58 253 € 52 201 € 54 727 € 47 254 € 48 702 € 49 103 € 41 417 € 43 718 € 42 599 € 37 282 € 9 304 € 8 298 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
522 € 7 348 € 432 € 322 € 219 € 219 € 115 € 12 € 12 € 12 € 12 € 0 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
522 € 7 348 € 432 € 322 € 219 € 219 € 115 € 12 € 12 € 12 € 12 € 0 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
403 873 € 431 900 € 446 130 € 475 252 € 420 427 € 390 705 € 398 256 € 364 123 € 390 821 € 390 182 € 366 552 € 142 999 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
115 € -1 720 € 3 960 € 3 960 € -10 850 € -10 495 € -11 856 € -11 379 € -9 971 € -4 016 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
115 € -1 720 € 3 960 € 3 960 € -10 850 € -10 495 € -11 856 € -11 379 € -9 971 € -4 016 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
2 159 € 9 910 € 9 910 € -5 003 € -4 544 € -3 399 € -5 462 € -9 972 € -4 021 € -13 344 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-2 044 € -11 630 € -5 951 € 8 962 € -6 305 € -7 096 € -6 394 € -1 407 € -5 950 € 9 328 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
313 839 € 327 498 € 334 747 € 359 048 € 349 572 € 349 321 € 361 112 € 374 614 € 402 673 € 401 557 € 376 519 € 25 658 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0 € 0 € 0 € 11 880 € 11 880 € 11 500 € 11 300 € 12 300 € 14 273 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0 € 0 € 0 € 11 880 € 11 880 € 11 500 € 11 300 € 12 300 € 14 273 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
242 526 € 261 115 € 269 789 € 271 313 € 266 331 € 272 364 € 284 459 € 304 838 € 337 688 € 345 596 € 353 504 € 0 €
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
242 526 € 261 115 € 269 789 € 271 313 € 266 331 € 272 364 € 284 459 € 304 838 € 337 688 € 345 596 € 353 504 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
935 € 895 € 1 285 € 976 € 414 € 2 261 € 6 194 € 6 011 € 4 425 € 4 799 € 3 701 € 2 987 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
935 € 895 € 1 285 € 976 € 414 € 2 261 € 6 194 € 6 011 € 4 425 € 4 799 € 3 701 € 2 987 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
70 378 € 65 489 € 63 674 € 86 759 € 82 827 € 74 696 € 58 578 € 51 885 € 49 060 € 39 862 € 7 014 € 8 398 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
13 060 € 11 621 € 11 159 € 2 467 € 6 978 € 10 591 € 5 623 € 6 673 € 4 103 € 3 198 € 0 € 3 817 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
2 586 € 787 € 39 238 € 33 005 € 23 202 € 17 138 € 11 275 € 7 416 € 4 191 € 7 014 € 4 216 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 507 € 2 507 € 0 € 365 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
279 € 240 € 2 837 € 196 € 24 400 € 23 584 € 20 838 € 19 867 € 20 469 € 18 026 € 0 € 0 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
38 639 € 29 061 € 29 124 € 25 377 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
12 904 € 18 135 € 15 624 € 15 987 € 15 262 € 14 417 € 12 831 € 11 797 € 12 088 € 10 256 € 0 € 0 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
5 496 € 3 846 € 4 144 € 3 494 € 3 182 € 2 902 € 2 147 € 2 273 € 2 477 € 1 684 € 0 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
90 034 € 104 402 € 111 268 € 117 923 € 66 895 € 37 425 € 47 994 € 4 € 4 € 4 € 4 € 121 357 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
90 034 € 104 402 € 111 268 € 117 923 € 66 895 € 37 425 € 47 994 € 4 € 4 € 4 € 4 € 121 357 €