Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj 197

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
356 964 € 376 146 € 372 612 € 385 514 € 398 191 € 424 716 € 450 499 € 476 168 € 496 011 € 528 765 € 152 131 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
308 917 € 321 515 € 334 113 € 346 711 € 362 284 € 391 822 € 419 089 € 446 356 € 466 335 € 491 853 € 126 901 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
308 917 € 321 515 € 334 113 € 346 711 € 362 284 € 391 822 € 419 089 € 446 356 € 466 335 € 491 853 € 126 901 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
30 683 € 30 683 € 30 683 € 30 683 € 30 683 € 30 683 € 30 683 € 30 683 € 30 683 € 30 683 € 30 683 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
278 234 € 290 832 € 303 430 € 316 029 € 328 627 € 355 923 € 381 119 € 406 316 € 431 512 € 456 709 € 91 436 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0 € 0 € 2 974 € 5 217 € 7 287 € 9 357 € 4 140 € 4 461 € 4 782 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
47 366 € 54 133 € 37 047 € 37 975 € 35 033 € 31 737 € 30 664 € 29 401 € 29 553 € 36 748 € 25 116 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
9 970 € 10 661 € 6 369 € 6 140 € 3 236 € 2 712 € 4 156 € 3 519 € 4 115 € 5 964 € 3 190 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
9 970 € 10 661 € 6 369 € 6 140 € 3 236 € 2 712 € 4 156 € 3 519 € 4 115 € 5 964 € 3 190 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
1 802 € 1 854 € 717 € 582 € 0 € 54 € 15 € 37 € 0 € 0 € 0 €
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
1 802 € 1 854 € 717 € 582 € 0 € 54 € 15 € 37 € 0 € 0 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
35 594 € 41 618 € 29 961 € 31 254 € 31 797 € 28 972 € 26 493 € 25 845 € 25 438 € 30 784 € 21 926 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
35 594 € 41 618 € 29 961 € 31 254 € 31 797 € 28 972 € 26 493 € 25 845 € 25 438 € 30 784 € 21 926 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
682 € 498 € 1 451 € 827 € 875 € 1 156 € 746 € 411 € 123 € 164 € 114 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
682 € 498 € 1 451 € 827 € 875 € 1 156 € 746 € 411 € 123 € 164 € 114 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
356 964 € 376 146 € 372 612 € 385 514 € 398 191 € 424 716 € 450 499 € 476 168 € 496 011 € 528 765 € 152 131 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-202 € 498 € 1 451 € 287 € 701 € -3 385 € -5 478 € -4 914 € -5 466 € -6 343 € -9 005 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-202 € 498 € 1 451 € 287 € 701 € -3 385 € -5 478 € -4 914 € -5 466 € -6 343 € -9 005 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
498 € 1 451 € 287 € 701 € -3 385 € -5 478 € -4 912 € -5 466 € -6 343 € -9 005 € 0 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-701 € -953 € 1 164 € -414 € 4 086 € 2 093 € -566 € 552 € 877 € 2 662 € -9 005 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
357 167 € 375 648 € 371 160 € 385 228 € 397 490 € 428 100 € 455 977 € 481 082 € 501 477 € 534 944 € 161 022 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0 € 0 € 0 € 4 410 € 5 471 € 5 323 € 4 925 € 5 692 € 7 941 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 5 471 € 5 323 € 4 925 € 5 692 € 7 941 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0 € 0 € 0 € 4 410 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
308 917 € 321 515 € 334 113 € 346 711 € 362 284 € 391 822 € 420 982 € 448 796 € 467 483 € 504 553 € 126 901 €
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0 € 0 € 0 € 0 € 1 893 € 2 440 € 1 148 € 12 701 € 0 €
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
308 917 € 321 515 € 334 113 € 346 711 € 362 284 € 391 822 € 419 089 € 446 356 € 466 335 € 491 852 € 126 901 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
421 € 234 € 277 € 178 € 485 € 479 € 268 € 489 € 541 € 731 € 563 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
421 € 234 € 277 € 178 € 481 € 479 € 268 € 489 € 473 € 663 € 427 €
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0 € 0 € 4 € 0 € 0 € 0 € 68 € 68 € 136 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
47 829 € 53 899 € 36 770 € 38 338 € 34 722 € 31 389 € 29 255 € 26 474 € 28 528 € 23 968 € 25 617 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
6 937 € 9 779 € 5 410 € 5 005 € 1 152 € 2 611 € 958 € 2 178 € 524 € 1 195 € 1 266 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
8 008 € 3 976 € 2 659 € 1 742 € 2 395 € 306 € 1 345 € 1 144 € 2 648 € 266 € 6 102 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
826 € 262 € 272 € 601 € 343 € 0 € 110 € 12 € 574 € 1 346 € 198 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
884 € 541 € 174 € 131 € 753 € 0 € 666 € 0 € 0 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
18 137 € 22 477 € 16 422 € 17 586 € 17 721 € 18 452 € 15 509 € 13 750 € 14 378 € 12 794 € 10 631 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
10 955 € 14 081 € 10 055 € 10 809 € 10 865 € 7 690 € 8 884 € 7 987 € 8 240 € 7 271 € 6 360 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
2 082 € 3 324 € 1 951 € 2 055 € 2 071 € 2 199 € 1 697 € 1 403 € 1 498 € 1 096 € 1 060 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 164 € 114 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 164 € 114 €