Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 938 517€ 3 294 265€ 4 526 606€ 3 162 955€ 2 789 234€ 2 461 235€ 2 279 378€ 2 131 800€ 1 877 271€ 2 178 093€ 1 785 050€
02
502
Spotreba energie
635 642€ 758 588€ 266 585€ 285 489€ 303 364€ 260 773€ 262 486€ 275 605€ 266 482€ 316 579€ 307 897€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€ 102 386€ 70 057€ 91 092€ 69 869€ 95 830€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
507 420€ 571 966€ 529 533€ 391 649€ 356 243€ 319 346€ 191 403€ 209 472€ 150 141€ 302 379€ 165 326€
05
512
Cestovné
21 173€ 17 915€ 14 802€ 15 180€ 22 840€ 22 510€ 20 309€ 19 540€ 18 432€ 23 518€ 30 752€
06
513
Náklady na reprezentáciu
4 185€ 4 353€ 3 687€ 3 979€ 4 530€ 1 356€ 2 999€ 2 771€ 1 903€ 983€ 1 025€
07
518
Ostatné služby
613 790€ 497 755€ 439 481€ 340 286€ 339 253€ 264 136€ 246 907€ 248 075€ 295 807€ 261 891€ 258 871€
08
521
Mzdové náklady
13 399 120€ 10 303 381€ 10 091 501€ 8 556 958€ 7 608 329€ 6 795 376€ 6 036 921€ 5 612 854€ 5 018 776€ 4 185 951€ 3 619 233€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
4 618 149€ 3 584 169€ 3 513 630€ 2 994 724€ 2 660 731€ 2 369 554€ 2 094 062€ 1 912 052€ 1 715 800€ 1 383 435€ 1 209 281€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
4 213€ 2 434€ 1 918€ 1 534€ 1 521€ 1 442€ 1 409€ 1 200€ 1 416€ 415€ 319€
11
527
Zákonné sociálne náklady
359 745€ 303 176€ 230 543€ 205 126€ 207 199€ 101 266€ 87 441€ 80 352€ 49 123€ 29 830€ 36 657€
12
528
Ostatné sociálne náklady
1 276 500€ 0€ 0€ 0€ 52€ 20€ 190€
13
531
Daň z motorových vozidiel
283€ 1 439€ 192€ 130€ 1 076€ 1 150€ 1 171€ 1 072€ 1 178€ 1 632€ 2 055€
14
532
Daň z nehnuteľností
20 676€ 16 814€ 16 349€ 16 786€ 14 858€ 14 888€ 15 695€ 15 320€ 15 320€ 10 200€ 10 120€
15
538
Ostatné dane a poplatky
440€ 0€ 0€ 0€ 878€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
14 953€ 3 642€ 5 991€ 0€ 0€ 271€
17
542
Ostatné pokuty a penále
15€ 204€ 0€ 0€ 2 973€ 23 139€ 5 006€ 1 000€ 1 248€
18
543
Odpísanie pohľadávky
2 024€ 0€ 0€ 0€ 0€ 246€ 4 114€ 297€ 94€ 1 215€
19
544
Úroky
19 033€ 13 092€ 3 242€ 1 513€ 2 992€ 4 959€ 9 216€ 12 518€ 9 114€ 6 406€ 3 490€
20
545
Kurzové straty
5€ 7€ 4€ 3€ 11€ 4€ 2€ 3€ 2€ 5€ 106€
21
546
Dary
3 114€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 62 295€ 65 288€ 57 347€ 57 059€ 60 159€ 59 651€ 66 712€ 63 030€
23
548
Manká a škody
6 505€ 0€ 0€ 0€ 11 000€ 6€ 9€ 0€ 300€ 2 695€
24
549
Iné ostatné náklady
230 547€ 201 000€ 105 645€ 50 739€ 39 751€ 40 810€ 26 772€ 23 531€ 28 189€ 26 954€ 26 418€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
943 309€ 848 894€ 853 049€ 568 810€ 581 535€ 532 818€ 488 583€ 446 755€ 556 456€ 534 486€ 526 135€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 1 728€ 74€ 1 137€ 582€
28
554
Predaný materiál
97 456€ 131 203€ 81 624€ 0€ 0€ 75 709€ 40 092€ 33 618€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
25 437 185€ 21 833 721€ 20 686 313€ 16 760 617€ 15 069 949€ 13 355 134€ 11 918 940€ 11 154 221€ 10 141 916€ 9 369 879€ 8 085 608€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
24 340 094€ 19 000 703€ 17 920 270€ 16 233 935€ 15 136 973€ 13 522 239€ 12 150 336€ 11 821 391€ 9 940 707€ 8 668 888€ 7 416 609€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€ 102 386€ 70 057€ 91 092€ 69 869€ 95 564€ 75 709€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
383 113€ 346 116€ 304 280€ 289 931€ 274 193€ 200 828€ 179 602€ 220 202€ 189 994€ 125 948€ 114 839€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 499€ 0€
53
644
Úroky
138€ 167€ 126€ 181€ 176€ 157€ 103€ 88€ 42€ 211€ 311€
54
645
Kurzové zisky
8€ 0€ 0€ 8€
55
646
Prijaté dary
55 096€ 193 332€ 854 008€ 135 683€ 6 321€ 4 396€ 8 934€ 2 598€ 0€ 45€ 6 580€
58
649
Iné ostatné výnosy
432 820€ 293 349€ 452 912€ 271 342€ 259 006€ 264 998€ 275 065€ 293 736€ 284 955€ 213 129€ 209 054€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 3 000€ 0€ 0€ 2 000€ 83€ 25 000€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
97 456€ 131 203€ 81 624€ 31€ 40 092€ 33 618€
64
656
Výnosy z použitia fondu
104 239€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
37 829€ 28 862€ 26 532€ 29 963€ 31 062€ 30 660€ 32 756€ 30 306€ 28 135€ 29 843€ 28 879€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 0€ 0€ 500€ 4 641€ 1 720€ 0€ 2 570€ 3 260€ 3 105€ 3 366€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
5 442€ 1 580€ 992€ 3 630€ 3 385€ 2 479€ 4 451€ 7 610€ 2 047€ 2 190€ 3 144€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
6 424€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
280 014€ 2 588 408€ 2 313 722€ 693 994€ 75 315€ 68 324€ 65 069€ 81 667€ 321 112€ 287 726€ 280 701€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
25 742 665€ 22 583 729€ 21 957 467€ 17 761 576€ 15 861 129€ 14 188 892€ 12 786 267€ 12 583 231€ 10 845 961€ 9 371 185€ 8 097 100€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
305 480€ 750 008€ 1 271 154€ 1 000 959€ 791 180€ 833 758€ 867 327€ 1 429 010€ 704 045€ 1 306€ 11 492€
76
591
Daň z príjmov
26€ 32€ 3 735€ 1 335€ 4 460€ 903€ 896€ 11 049€ 1 506€ 40€ 60€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
305 454€ 749 976€ 1 267 420€ 999 624€ 786 721€ 832 855€ 866 431€ 1 417 961€ 702 539€ 1 266€ 11 432€