Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola, Staškov č.364

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
294 707€ 309 700€ 321 763€ 331 026€ 96 801€ 105 136€ 117 140€ 132 376€ 151 441€ 163 722€ 177 761€ 193 620€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
271 867€ 286 595€ 302 018€ 315 820€ 85 804€ 94 214€ 107 444€ 123 318€ 139 192€ 155 066€ 169 407€ 185 189€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
271 867€ 286 595€ 302 018€ 315 820€ 85 804€ 94 214€ 107 444€ 123 318€ 139 192€ 155 066€ 169 407€ 185 189€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
267 437€ 281 188€ 294 939€ 149 851€ 83 627€ 91 570€ 107 444€ 123 318€ 139 192€ 155 066€ 169 407€ 185 189€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
4 430€ 5 407€ 7 079€ 165 969€ 2 177€ 2 644€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
22 380€ 23 038€ 19 654€ 15 073€ 10 907€ 10 831€ 9 597€ 8 967€ 12 244€ 8 656€ 8 354€ 8 431€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
390€ 704€ 774€ 628€ 435€ 584€ 534€ 746€ 650€ 636€ 516€ 398€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
390€ 704€ 774€ 628€ 435€ 584€ 534€ 746€ 650€ 636€ 516€ 398€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
936€ 724€ 3 090€ 0€ 993€ 512€ 263€ 242€ 246€ 42€ 69€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
148€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
936€ 576€ 3 090€ 0€ 993€ 512€ 263€ 241€ 246€ 39€ 69€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
21 055€ 21 610€ 15 789€ 14 445€ 9 479€ 9 734€ 8 800€ 7 980€ 11 348€ 7 978€ 7 769€ 8 033€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
21 055€ 21 608€ 15 789€ 14 445€ 9 479€ 9 734€ 8 800€ 7 980€ 11 348€ 7 978€ 7 769€ 8 000€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet
(222))
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
459€ 67€ 91€ 133€ 91€ 91€ 98€ 91€ 5€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
459€ 67€ 91€ 133€ 91€ 91€ 98€ 91€ 5€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
294 707€ 309 700€ 321 763€ 331 026€ 96 801€ 105 136€ 117 140€ 132 376€ 151 441€ 163 722€ 177 761€ 193 620€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-3 952€ -4 171€ 1 687€ -292€ 677€ 490€ -2 001€ -2 711€ -3 008€ -1 882€ -1 331€ 183 960€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-3 952€ -4 171€ 1 687€ -292€ 677€ 490€ -2 001€ -2 711€ -3 008€ -1 882€ -1 331€ 183 960€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-2 364€ 3 306€ -292€ 677€ 490€ 473€ -2 711€ -3 008€ -1 265€ -1 331€ -1 227€ 185 255€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-1 588€ -7 478€ 1 979€ -969€ 187€ 17€ 710€ 297€ -1 743€ -551€ -104€ -1 295€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
298 659€ 313 872€ 320 076€ 331 318€ 96 125€ 104 645€ 119 140€ 135 087€ 154 449€ 165 604€ 179 092€ 9 660€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 2 474€ 3 302€ 2 869€ 1 927€ 1 373€ 1 295€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 0€ 2 474€ 3 302€ 2 869€ 1 927€ 1 373€ 1 295€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
272 101€ 290 071€ 303 380€ 315 820€ 86 530€ 94 550€ 107 444€ 123 318€ 139 192€ 155 066€ 169 407€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
932€ 3 476€ 3 019€ 0€ 726€ 336€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
271 168€ 286 595€ 300 361€ 315 820€ 85 804€ 94 214€ 107 444€ 123 318€ 139 192€ 155 066€ 169 407€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
130€ 107€ 44€ 19€ 69€ 37€ 57€ 64€ 31€ 84€ 58€ 199€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
130€ 107€ 44€ 19€ 69€ 37€ 57€ 64€ 31€ 84€ 58€ 199€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
26 428€ 23 693€ 16 652€ 15 479€ 9 525€ 10 058€ 9 165€ 8 403€ 12 357€ 8 527€ 8 254€ 8 166€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
986€ 2 367€ 1 334€ 1 384€ 223€ 484€ 546€ 578€ 1 174€ 105€ 166€ 133€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
36€ 106€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 623€ 623€ 498€
163
12.
Zamestnanci
(331))
17 265€ 13 925€ 8 641€ 7 969€ 5 440€ 5 545€ 5 113€ 4 442€ 6 994€ 4 769€ 4 453€ 4 348€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
6 812€ 6 111€ 5 656€ 5 174€ 3 420€ 3 597€ 3 177€ 3 040€ 3 461€ 2 700€ 2 732€ 2 722€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 366€ 1 290€ 984€ 845€ 441€ 432€ 329€ 343€ 728€ 330€ 280€ 465€