Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„ MIKROREGIÓN HRIČOV" združenie obcí

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
268 € 82 € 300 € 0 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
38 € 443 € 263 € 1 454 €
07
518
Ostatné služby
5 342 € 4 404 € 1 726 € 429 €
08
521
Mzdové náklady
0 € 300 € 250 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
0 € 98 € 82 €
22
547
Osobitné náklady
0 € 192 €
24
549
Iné ostatné náklady
97 € 113 € 77 € 76 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 583 €
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
9 600 € 10 000 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
17 927 € 15 042 € 2 765 € 2 481 €
Výnosy
50
641
Zmluvné pokuty a penále
2 868 €
53
644
Úroky
0 € 0 € 0 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0 € 1 425 € 21 987 € 0 €
70
664
Prijaté členské príspevky
4 149 € 3 792 € 4 100 € 4 057 €
73
691
Dotácie
2 454 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
9 470 € 5 217 € 26 087 € 4 057 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-8 457 € -9 825 € 23 322 € 1 576 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-8 457 € -9 825 € 23 322 € 1 576 €