Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„ MIKROREGIÓN HRIČOV" združenie obcí

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
268€ 82€ 300€ 0€
06
513
Náklady na reprezentáciu
38€ 443€ 263€ 1 454€
07
518
Ostatné služby
5 342€ 4 404€ 1 726€ 429€
08
521
Mzdové náklady
0€ 300€ 250€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
0€ 98€ 82€
22
547
Osobitné náklady
0€ 192€
24
549
Iné ostatné náklady
97€ 113€ 77€ 76€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 583€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
9 600€ 10 000€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
17 927€ 15 042€ 2 765€ 2 481€
Výnosy
50
641
Zmluvné pokuty a penále
2 868€
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0€ 1 425€ 21 987€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
4 149€ 3 792€ 4 100€ 4 057€
73
691
Dotácie
2 454€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
9 470€ 5 217€ 26 087€ 4 057€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-8 457€ -9 825€ 23 322€ 1 576€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-8 457€ -9 825€ 23 322€ 1 576€