Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Združenie obcí Handlovskej doliny

2017 2016 2015
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 225€ 6 009€ 2 359€
02
502
Spotreba energie
2 106€ 1 365€ 797€
03
504
Predaný tovar
3 501€ 1 403€ 1 322€
04
511
Opravy a udržiavanie
85€ 5€
05
512
Cestovné
816€ 963€ 988€
06
513
Náklady na reprezentáciu
245€ 211€ 168€
07
518
Ostatné služby
12 389€ 11 639€ 13 167€
08
521
Mzdové náklady
14 357€ 13 969€ 10 869€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
4 775€ 4 710€ 3 816€
11
527
Zákonné sociálne náklady
193€ 67€ 59€
15
538
Ostatné dane a poplatky
33€ 76€ 11€
17
542
Ostatné pokuty a penále
3€
24
549
Iné ostatné náklady
169€ 215€ 215€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 922€ 3 922€ 3 922€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
165€ 165€ 665€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
43 895€ 44 799€ 38 365€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
10 490€ 11 364€ 10 911€
41
604
Tržby za predaný tovar
4 671€ 2 530€ 1 895€
53
644
Úroky
0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
300€ 2€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
60€
70
664
Prijaté členské príspevky
24 141€ 16 020€ 16 001€
73
691
Dotácie
5 875€ 11 855€ 5 137€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
45 477€ 41 829€ 33 946€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
1 582€ -2 969€ -4 419€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
1 582€ -2 969€ -4 419€