Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2013 2012 2011 2010
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
73 085€ 74 255€ 74 653€ 60 531€
02
502
Spotreba energie
20 236€ 18 520€ 15 714€ 26 242€
04
511
Opravy a udržiavanie
1 081€ 2 210€ 1 241€ 457€
05
512
Cestovné
7€
07
518
Ostatné služby
70 037€ 80 269€ 90 497€ 109 625€
08
521
Mzdové náklady
180 413€ 173 962€ 169 061€ 141 558€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
61 055€ 43 065€ 40 644€ 37 153€
11
527
Zákonné sociálne náklady
4 125€ 4 497€ 7 158€ 6 277€
15
538
Ostatné dane a poplatky
655€ 643€
17
542
Ostatné pokuty a penále
42€ 39€ 0€
22
547
Osobitné náklady
687€ 215€ 145€ 359€
23
548
Manká a škody
14 585€
24
549
Iné ostatné náklady
1 648€ 1 279€ 1 746€ 16 787€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 950€ 7 950€ 4 153€ 5 053€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
1 052€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
420 972€ 408 028€ 419 636€ 404 042€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
8 055€
40
602
Tržby z predaja služieb
230 299€ 236 386€ 284 349€ 232 826€
53
644
Úroky
2€ 2€ 9€ 8€
56
647
Osobitné výnosy
5 313€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 203€ 323€ 4 683€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
1 145€ 751€ 1 103€ 147€
73
691
Dotácie
162 350€ 171 752€ 128 134€ 185 411€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
401 851€ 415 407€ 413 918€ 423 075€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-19 121€ 7 379€ -5 718€ 19 033€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-19 121€ 7 379€ -5 718€ 19 033€