Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 791 068 € 1 518 756 € 1 602 656 € 1 673 342 € 1 824 691 € 1 938 287 € 2 139 971 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 089 601 € 1 116 707 € 1 144 223 € 1 251 399 € 1 375 642 € 1 523 682 € 1 649 333 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 089 601 € 1 116 707 € 1 144 223 € 1 251 399 € 1 375 642 € 1 523 682 € 1 649 333 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
41 433 € 41 433 € 41 433 € 41 433 € 41 433 € 41 433 € 41 433 €
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
4 647 € 4 647 € 4 647 € 0 € 0 € 0 € 0 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 042 209 € 1 068 987 € 1 096 175 € 1 209 966 € 1 323 979 € 1 458 420 € 1 566 174 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
1 312 € 1 640 € 1 968 € 0 € 661 € 3 897 € 13 016 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0 € 0 € 9 569 € 19 933 € 28 711 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
693 064 € 395 036 € 449 711 € 416 595 € 441 387 € 406 967 € 484 344 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
206 € 368 € 388 € 349 € 0 € 0 € 0 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
206 € 368 € 388 € 349 € 0 € 0 € 0 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
354 380 € 182 804 € 260 943 € 238 077 € 256 787 € 234 247 € 326 163 €
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
313 906 € 182 804 € 260 943 € 238 077 € 256 447 € 233 947 € 325 532 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 340 € 300 € 241 €
078
18.
Pohľadávky z nájmu
(374AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 390 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
40 474 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
338 479 € 211 865 € 188 380 € 178 169 € 184 600 € 172 720 € 158 181 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
338 479 € 211 865 € 188 380 € 178 169 € 184 600 € 172 720 € 158 181 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
8 402 € 7 012 € 8 722 € 5 347 € 7 662 € 7 637 € 6 294 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
8 402 € 7 012 € 8 722 € 5 347 € 7 662 € 7 637 € 6 294 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 791 068 € 1 518 756 € 1 602 656 € 1 673 342 € 1 824 691 € 1 938 287 € 2 139 971 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-6 573 € -49 964 € -57 684 € -47 821 € -50 343 € -53 615 € -50 509 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-6 573 € -49 964 € -57 684 € -47 821 € -50 343 € -53 615 € -50 509 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-21 826 € 45 989 € 23 374 € -16 077 € 4 470 € 72 347 € 797 271 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
15 252 € -95 953 € -81 057 € -31 744 € -54 812 € -125 962 € -847 779 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 797 641 € 1 568 601 € 1 660 221 € 1 721 044 € 1 872 792 € 1 989 660 € 2 190 361 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
4 246 € 47 013 € 55 315 € 47 312 € 44 596 € 46 299 € 44 813 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
4 246 € 47 013 € 55 315 € 47 312 € 44 596 € 46 299 € 44 813 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 403 507 € 1 299 511 € 1 405 166 € 1 489 476 € 1 632 088 € 1 757 629 € 1 975 255 €
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
313 906 € 182 804 € 260 943 € 238 077 € 256 447 € 233 947 € 325 922 €
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
1 089 601 € 1 116 707 € 1 144 223 € 1 251 399 € 1 375 642 € 1 523 682 € 1 649 333 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
3 369 € 1 267 € 3 074 € 4 112 € 4 267 € 1 622 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
3 369 € 1 267 € 3 074 € 4 112 € 4 267 € 1 622 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
389 888 € 218 709 € 198 474 € 181 182 € 191 995 € 181 465 € 168 672 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
0 € 0 € 0 € 6 053 € 8 189 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
40 € 115 € 115 € 115 € 115 € 115 € 115 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
10 895 € 10 098 € 11 245 € 5 972 € 13 515 € 8 967 € 3 809 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
95 398 € 29 738 € 26 664 € 17 318 € 10 587 € 7 358 € 9 133 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
142 396 € 88 392 € 86 384 € 89 161 € 93 146 € 94 357 € 86 699 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
119 000 € 78 784 € 64 684 € 59 542 € 65 983 € 58 723 € 53 828 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
22 158 € 11 582 € 9 382 € 9 074 € 8 649 € 5 893 € 6 899 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
119 € 119 € 119 € 2 242 € 2 242 € 119 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
119 € 119 € 119 € 2 242 € 2 242 € 119 €