Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 148 746 € 951 501 € 1 470 626 € 1 402 487 € 1 665 897 € 1 847 531 € 1 824 573 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
488 254 € 521 804 € 561 407 € 642 780 € 733 881 € 826 390 € 859 488 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
488 254 € 521 804 € 561 407 € 642 780 € 733 881 € 826 390 € 859 488 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
110 113 € 110 113 € 110 113 € 110 113 € 110 113 € 110 113 € 110 113 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
374 796 € 407 613 € 440 430 € 517 880 € 595 330 € 672 780 € 686 490 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
980 € 1 445 € 2 935 € 6 415 € 10 844 € 16 347 € 26 180 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0 € 5 206 € 14 026 € 23 158 € 32 290 €
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
2 365 € 2 633 € 2 901 € 3 167 € 3 568 € 3 992 € 4 416 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
5 028 € 0 € 0 € 0 € 0 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
653 385 € 420 711 € 903 616 € 750 048 € 925 198 € 1 013 552 € 956 742 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
6 763 € 429 € 443 € 26 539 € 0 € 0 € 0 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
6 763 € 429 € 443 € 26 539 € 0 € 0 € 0 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
297 153 € 209 199 € 715 814 € 540 649 € 658 296 € 824 547 € 949 491 €
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
278 892 € 209 199 € 715 814 € 540 649 € 657 883 € 824 119 € 942 018 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 413 € 429 € 386 €
078
18.
Pohľadávky z nájmu
(374AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 7 086 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
18 262 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
349 468 € 211 083 € 187 359 € 182 860 € 266 902 € 189 005 € 7 252 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
349 468 € 211 083 € 187 359 € 182 860 € 266 902 € 189 005 € 7 252 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
7 107 € 8 987 € 5 603 € 9 659 € 6 819 € 7 588 € 8 342 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
7 107 € 8 987 € 5 603 € 9 637 € 6 819 € 7 529 € 8 342 €
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0 € 22 € 0 € 59 € 0 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 148 746 € 951 501 € 1 470 626 € 1 402 487 € 1 665 897 € 1 847 531 € 1 824 573 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-15 246 € -79 699 € -79 355 € -40 701 € -74 442 € -88 728 € -81 492 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-15 246 € -79 699 € -79 355 € -40 701 € -74 442 € -88 728 € -81 492 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-7 995 € 551 404 € 41 042 € 33 548 € 79 081 € 90 951 € 100 873 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-7 251 € -631 102 € -120 397 € -74 249 € -153 523 € -179 679 € -182 365 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 163 992 € 1 031 200 € 1 549 752 € 1 443 188 € 1 740 339 € 1 935 410 € 1 906 064 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
120 € 76 528 € 69 243 € 64 678 € 63 011 € 62 983 € 54 633 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
120 € 76 528 € 69 243 € 64 678 € 63 011 € 62 983 € 54 633 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
767 146 € 731 003 € 1 277 221 € 1 183 429 € 1 391 798 € 1 650 607 € 1 808 593 €
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
278 892 € 209 199 € 715 814 € 540 649 € 657 917 € 824 217 € 949 104 €
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
488 254 € 521 804 € 561 407 € 642 780 € 733 881 € 826 390 € 859 488 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 729 € 5 388 € 3 982 € 5 150 € 8 671 € 8 001 € 7 252 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 729 € 5 388 € 3 982 € 5 150 € 8 671 € 8 001 € 7 252 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
394 998 € 218 280 € 199 307 € 189 931 € 276 859 € 213 819 € 35 588 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
9 391 € 6 525 € 413 € 1 074 € 5 770 € 22 749 € 15 821 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
30 € 50 € 50 € 0 € 0 € 0 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
19 605 € 4 944 € 15 434 € 11 097 € 12 858 € 5 175 € 13 875 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
69 685 € 21 973 € 20 283 € 15 989 € 9 253 € 8 266 € 5 891 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
157 986 € 101 716 € 91 271 € 91 712 € 148 711 € 103 564 € 0 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
114 078 € 71 508 € 62 369 € 60 755 € 80 176 € 65 004 € 0 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
24 252 € 11 584 € 9 488 € 9 254 € 20 091 € 9 061 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
229 € 0 € 0 € 849 € 0 €
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
229 € 0 € 0 € 0 € 0 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
0 € 0 € 0 € 849 € 0 €