Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
270 285 € 142 848 € 207 661 € 133 097 € 162 203 € 158 050 € 193 132 €
02
501
Spotreba materiálu
207 343 € 73 098 € 130 826 € 59 677 € 94 133 € 79 703 € 95 811 €
03
502
Spotreba energie
62 942 € 69 749 € 76 835 € 73 420 € 68 070 € 78 348 € 97 321 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
405 862 € 382 820 € 389 553 € 391 719 € 474 926 € 433 560 € 445 388 €
07
511
Opravy a udržiavanie
39 644 € 23 458 € 33 494 € 36 593 € 59 249 € 21 218 € 64 612 €
08
512
Cestovné
7 631 € 5 614 € 6 536 € 3 254 € 4 219 € 4 077 € 8 468 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
567 € 492 € 226 € 424 € 368 € 454 € 719 €
10
518
Ostatné služby
358 020 € 353 256 € 349 298 € 351 448 € 411 090 € 407 811 € 371 588 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
2 566 929 € 2 168 160 € 2 054 259 € 2 062 237 € 2 279 412 € 2 224 668 € 2 130 779 €
12
521
Mzdové náklady
1 783 761 € 1 526 981 € 1 435 125 € 1 458 709 € 1 596 204 € 1 567 114 € 1 504 520 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
622 479 € 531 023 € 498 579 € 504 756 € 546 318 € 537 133 € 517 718 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 740 € 4 165 € 2 882 € 0 € 0 € 0 € 6 748 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
151 879 € 105 385 € 110 379 € 97 454 € 136 889 € 120 421 € 101 793 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
4 070 € 606 € 7 295 € 1 318 € 0 € 0 € 0 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
10 838 € 10 413 € 9 754 € 9 323 € 9 476 € 8 860 € 11 709 €
19
532
Daň z nehnuteľnosti
3 376 € 3 343 € 3 029 € 2 936 € 7 829 € 7 517 € 7 561 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
7 462 € 7 070 € 6 726 € 6 388 € 1 647 € 1 343 € 4 148 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
28 711 557 € 29 912 604 € 30 007 249 € 30 671 042 € 35 277 158 € 30 883 366 € 28 640 248 €
26
546
Odpis pohľadávky
99 750 € 105 530 € 139 374 € 328 163 € 79 522 € 131 478 € 35 805 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
28 611 808 € 29 807 074 € 29 867 875 € 30 342 879 € 35 197 635 € 30 751 889 € 28 604 443 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
104 387 € 684 437 € 217 412 € 248 089 € 319 651 € 323 561 € 270 444 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
33 550 € 34 575 € 86 401 € 91 101 € 92 509 € 94 781 € 102 332 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
70 838 € 649 861 € 131 010 € 156 989 € 227 142 € 228 780 € 168 112 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
120 € 76 528 € 69 243 € 64 678 € 63 011 € 62 983 € 54 633 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
70 718 € 573 333 € 61 767 € 92 311 € 164 130 € 165 797 € 113 479 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
13 877 € 5 460 € 5 473 € 6 872 € 7 581 € 8 746 € 4 450 €
43
563
Kurzové straty
46 € 3 € 0 € 74 € 20 € 0 € 95 €
47
568
Ostatné finančné náklady
13 831 € 5 456 € 5 473 € 6 798 € 7 562 € 8 746 € 4 355 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
418 892 € 428 416 € 565 302 € 372 593 € 351 004 € 540 940 € 900 748 €
62
588
Náklady z odvodu príjmov
217 571 € 226 284 € 375 195 € 260 747 € 215 547 € 341 163 € 637 397 €
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
201 321 € 202 133 € 190 107 € 111 846 € 135 457 € 199 777 € 263 351 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
32 502 628 € 33 735 158 € 33 456 664 € 33 894 972 € 38 881 410 € 34 581 752 € 32 596 897 €
Výnosy
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
357 054 € 426 422 € 393 674 € 372 614 € 353 099 € 540 971 € 900 184 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
58 954 € 2 660 € 6 573 € 11 392 € 7 320 € 3 146 € 2 974 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
34 685 € 49 689 € 93 186 € 105 429 € 95 835 € 6 340 € 9 623 €
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
16 € 3 € 0 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
263 416 € 374 073 € 293 899 € 255 790 € 249 944 € 531 486 € 887 586 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
237 130 € 119 322 € 355 673 € 375 496 € 142 355 € 179 293 € 42 134 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
237 130 € 119 322 € 355 673 € 375 496 € 142 355 € 179 293 € 42 134 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
76 528 € 69 243 € 64 678 € 63 011 € 62 983 € 54 633 € 25 699 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
160 601 € 50 079 € 290 995 € 312 485 € 79 373 € 124 660 € 16 435 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
19 € 11 € 0 € 0 € 0 € 0 €
102
662
Úroky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
103
663
Kurzové zisky
19 € 11 € 0 € 0 € 0 € 0 €
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
31 901 193 € 32 558 292 € 32 586 909 € 33 072 613 € 38 232 433 € 33 681 808 € 31 472 215 €
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
31 867 643 € 32 518 688 € 32 495 989 € 32 981 512 € 38 139 924 € 33 587 027 € 31 369 883 €
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
33 550 € 39 603 € 86 401 € 91 101 € 92 509 € 94 781 € 102 332 €
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 519 € 0 € 0 € 0 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
32 495 377 € 33 104 055 € 33 336 267 € 33 820 723 € 38 727 887 € 34 402 072 € 32 414 533 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-7 251 € -631 102 € -120 397 € -74 249 € -153 523 € -179 679 € -182 365 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-7 251 € -631 102 € -120 397 € -74 249 € -153 523 € -179 679 € -182 365 €