Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
77 047€ 23 754€ 31 859€ 36 468€ 51 811€ 33 317€ 31 264€ 28 470€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
129€ 265€ 409€ 0€ 936€ 34€ 481€ 1 055€
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
129€ 265€ 409€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(018+ 019)-
(078 + 079 + 091 AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 936€ 34€ 481€ 1 055€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
76 919€ 23 489€ 31 450€ 36 468€ 50 875€ 33 283€ 30 783€ 27 415€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
32 176€ 16 269€ 20 587€ 31 053€ 48 611€ 30 303€ 26 578€ 18 685€
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
41 039€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 -
(088 + 092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 377€ 2 278€ 5 501€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 -
(089 +092AÚ))
3 703€ 7 219€ 10 863€ 5 415€ 2 264€ 2 603€ 1 927€ 3 229€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
23 213€ 60 902€ 23 993€ 26 242€ 38 464€ 27 692€ 25 799€ 46 516€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
5 266€ 4 755€ 895€ 142€ 1 391€ 824€ 458€ 757€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
5 266€ 4 755€ 895€ 142€ 1 391€ 824€ 458€ 757€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
17 946€ 56 147€ 23 098€ 26 100€ 37 073€ 26 868€ 25 341€ 45 758€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
17 946€ 56 147€ 23 098€ 26 100€ 37 073€ 26 868€ 25 341€ 45 758€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
0€ 0€ 147€ 145€ 321€ 5 024€ 1 220€ 2 820€
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 147€ 145€ 321€ 5 024€ 1 220€ 2 820€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
100 260€ 84 656€ 55 999€ 62 854€ 90 595€ 66 033€ 58 283€ 77 805€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
30 639€ 8 770€ 15 135€ 16 133€ 47 336€ 23 734€ 45 659€ 59 291€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€
063
 
Základné imanie
(411))
495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-486 783€ -480 417€ -479 420€ -448 217€ -471 818€ -449 894€ -436 262€ -494 411€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
21 869€ -6 365€ -998€ -31 203€ 23 602€ -21 924€ -13 632€ 58 150€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
69 621€ 75 886€ 40 864€ 46 722€ 43 259€ 41 912€ 10 492€ 5 218€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
63 482€ 41 114€ 38 898€ 39 793€ 41 345€ 39 974€ 8 065€ 2 837€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
63 482€ 41 114€ 38 898€ 39 793€ 41 345€ 39 974€ 8 065€ 2 837€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
2 425€ 3 709€ 1 964€ 1 785€ 1 911€ 1 925€ 2 354€ 2 370€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 425€ 3 709€ 1 964€ 1 785€ 1 911€ 1 925€ 2 354€ 2 370€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
3 714€ 31 062€ 1€ 5 143€ 2€ 13€ 73€ 11€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348))
3 714€ 31 062€ 1€ 5 143€ 2€ 13€ 73€ 11€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 387€ 2 133€ 13 296€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 387€ 2 133€ 13 296€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
100 260€ 84 656€ 55 999€ 62 854€ 90 595€ 66 033€ 58 283€ 77 805€