Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
31 802€ 72 845€ 46 503€ 48 101€ 39 422€ 23 765€ 18 741€ 30 085€ 13 800€ 13 820€ 61 418€
02
502
Spotreba energie
818€ 0€ 0€ 45 302€ 47 195€ 46 041€ 41 393€ 53 718€ 27 988€ 33 594€ 35 410€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
9 568€ 8 807€ 8 887€ 8 089€ 12 901€ 8 578€ 21 774€ 87 692€ 11 642€ 9 333€ 8 566€
05
512
Cestovné
17 911€ 5 685€ 5 099€ 17 801€ 11 679€ 9 457€ 7 253€ 13 226€ 13 060€ 9 427€ 17 549€
06
513
Náklady na reprezentáciu
11 052€ 532€ 2 104€ 2 329€ 1 287€ 1 187€ 705€ 717€ 522€ 689€ 404€
07
518
Ostatné služby
315 154€ 301 776€ 258 341€ 240 108€ 206 198€ 250 271€ 273 501€ 253 242€ 240 996€ 178 038€ 202 130€
08
521
Mzdové náklady
1 639 217€ 1 364 333€ 1 254 448€ 1 219 676€ 1 027 511€ 927 936€ 871 191€ 866 177€ 853 409€ 954 828€ 882 790€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
504 662€ 466 178€ 450 260€ 421 432€ 356 871€ 321 798€ 302 125€ 299 079€ 295 015€ 328 847€ 291 476€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
73 231€ 53 454€ 53 764€ 54 974€ 54 451€ 50 650€ 42 097€ 34 485€ 34 647€ 40 437€ 42 330€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
9 436€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
956€ 956€ 956€ 956€ 956€ 956€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
9 483€ 0€ 12 922€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
20€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 1€ 2€ 0€ 1€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
51 129€ 4 350€ 55 331€ 2 886€ 1 278€ 3 173€ 10 326€ 2 883€ 3 414€ 4 755€ 7 385€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
171 929€ 61 758€ 24 247€ 24 233€ 14 122€ 17 744€ 19 265€ 14 933€ 17 501€ 13 261€ 14 459€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 846 368€ 2 340 673€ 2 172 861€ 2 085 888€ 1 773 873€ 1 661 558€ 1 608 371€ 1 656 237€ 1 511 996€ 1 587 029€ 1 563 924€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
12 059€ 8 049€ 5 619€ 4 347€ 8 826€ 7 236€ 8 022€ 8 164€ 8 231€ 15 579€ 17 089€
40
602
Tržby z predaja služieb
670€ 0€ 0€ 876€ 648€ 1 173€ 8 095€ 1 082€ 840€ 504€ 6 964€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 0€ 412€ 0€ 0€ 0€ 1 095€ 2 007€ 1 899€ 1 018€ 2 327€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
60€ 382€ 105€ 2 000€ 2 441€ 974€ 1 770€ 8 025€ 196€ 2 639€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 1 000€ 7 000€ 1 900€ 3 200€ 9 596€ 10 400€ 0€ 23 956€ 0€ 72 800€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
2 750 592€ 2 443 795€ 2 159 725€ 2 098 634€ 1 752 393€ 1 640 544€ 1 541 787€ 1 660 560€ 1 454 949€ 1 553 657€ 1 523 319€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 763 382€ 2 453 226€ 2 172 861€ 2 107 757€ 1 767 508€ 1 660 560€ 1 577 168€ 1 679 839€ 1 490 072€ 1 573 397€ 1 622 499€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-82 986€ 112 553€ 0€ 21 869€ -6 365€ -998€ -31 203€ 23 602€ -21 924€ -13 632€ 58 575€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 426€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-82 986€ 112 553€ 0€ 21 869€ -6 365€ -998€ -31 203€ 23 602€ -21 924€ -13 632€ 58 150€