Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
46 503€ 48 101€ 39 422€ 23 765€ 18 741€ 30 085€ 13 800€ 13 820€ 61 418€
02
502
Spotreba energie
0€ 45 302€ 47 195€ 46 041€ 41 393€ 53 718€ 27 988€ 33 594€ 35 410€
04
511
Opravy a udržiavanie
8 887€ 8 089€ 12 901€ 8 578€ 21 774€ 87 692€ 11 642€ 9 333€ 8 566€
05
512
Cestovné
5 099€ 17 801€ 11 679€ 9 457€ 7 253€ 13 226€ 13 060€ 9 427€ 17 549€
06
513
Náklady na reprezentáciu
2 104€ 2 329€ 1 287€ 1 187€ 705€ 717€ 522€ 689€ 404€
07
518
Ostatné služby
258 341€ 240 108€ 206 198€ 250 271€ 273 501€ 253 242€ 240 996€ 178 038€ 202 130€
08
521
Mzdové náklady
1 254 448€ 1 219 676€ 1 027 511€ 927 936€ 871 191€ 866 177€ 853 409€ 954 828€ 882 790€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
450 260€ 421 432€ 356 871€ 321 798€ 302 125€ 299 079€ 295 015€ 328 847€ 291 476€
11
527
Zákonné sociálne náklady
53 764€ 54 974€ 54 451€ 50 650€ 42 097€ 34 485€ 34 647€ 40 437€ 42 330€
15
538
Ostatné dane a poplatky
956€ 956€ 956€ 956€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€
19
544
Úroky
12 922€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 1€ 2€ 0€ 1€
24
549
Iné ostatné náklady
55 331€ 2 886€ 1 278€ 3 173€ 10 326€ 2 883€ 3 414€ 4 755€ 7 385€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 247€ 24 233€ 14 122€ 17 744€ 19 265€ 14 933€ 17 501€ 13 261€ 14 459€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 172 861€ 2 085 888€ 1 773 873€ 1 661 558€ 1 608 371€ 1 656 237€ 1 511 996€ 1 587 029€ 1 563 924€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
5 619€ 4 347€ 8 826€ 7 236€ 8 022€ 8 164€ 8 231€ 15 579€ 17 089€
40
602
Tržby z predaja služieb
0€ 876€ 648€ 1 173€ 8 095€ 1 082€ 840€ 504€ 6 964€
53
644
Úroky
412€ 0€ 0€ 0€ 1 095€ 2 007€ 1 899€ 1 018€ 2 327€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 6 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
105€ 2 000€ 2 441€ 974€ 1 770€ 8 025€ 196€ 2 639€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 37€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
7 000€ 1 900€ 3 200€ 9 596€ 10 400€ 0€ 23 956€ 0€ 72 800€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
2 159 725€ 2 098 634€ 1 752 393€ 1 640 544€ 1 541 787€ 1 660 560€ 1 454 949€ 1 553 657€ 1 523 319€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 172 861€ 2 107 757€ 1 767 508€ 1 660 560€ 1 577 168€ 1 679 839€ 1 490 072€ 1 573 397€ 1 622 499€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
0€ 21 869€ -6 365€ -998€ -31 203€ 23 602€ -21 924€ -13 632€ 58 575€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 426€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
0€ 21 869€ -6 365€ -998€ -31 203€ 23 602€ -21 924€ -13 632€ 58 150€