Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
54 250€ 50 648€ 78 410€ 67 346€ 52 476€ 57 598€ 61 390€ 81 437€ 81 596€ 51 764€ 58 989€ 56 453€
02
501
Spotreba materiálu
20 908€ 20 581€ 47 771€ 36 895€ 23 954€ 25 371€ 24 555€ 29 489€ 47 361€ 21 085€ 21 707€ 31 585€
03
502
Spotreba energie
33 342€ 30 067€ 30 639€ 30 451€ 28 523€ 32 226€ 36 835€ 51 948€ 34 235€ 30 679€ 37 283€ 24 867€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
174 941€ 167 153€ 120 384€ 136 736€ 147 760€ 148 370€ 165 245€ 235 231€ 200 321€ 211 477€ 159 960€ 100 658€
07
511
Opravy a udržiavanie
6 449€ 3 764€ 7 049€ 4 766€ 7 371€ 9 372€ 22 860€ 13 287€ 12 109€ 5 375€ 8 731€ 15 773€
08
512
Cestovné
35€ 105€ 20€ 102€ 387€ 488€ 1 045€ 872€ 691€ 83€ 81€ 74€
09
513
Náklady na reprezentáciu
180€ 179€ 180€ 180€ 165€ 165€ 158€ 162€ 165€ 166€ 166€ 402€
10
518
Ostatné služby
168 278€ 163 104€ 113 135€ 131 688€ 139 837€ 138 344€ 141 182€ 220 910€ 187 356€ 205 853€ 150 983€ 84 408€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 886 532€ 1 620 895€ 1 512 749€ 1 397 494€ 1 455 194€ 1 291 287€ 1 367 772€ 1 240 633€ 1 176 443€ 1 168 239€ 1 131 532€ 760 943€
12
521
Mzdové náklady
1 321 153€ 1 166 883€ 1 090 792€ 1 011 423€ 1 030 194€ 897 339€ 947 648€ 899 028€ 844 928€ 847 022€ 836 730€ 550 060€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
435 044€ 382 778€ 358 950€ 322 109€ 324 990€ 299 191€ 300 801€ 268 904€ 255 576€ 247 535€ 240 906€ 163 069€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
8 955€ 5 886€ 4 137€ 2 954€ 3 064€ 3 763€ 3 652€ 3 508€ 3 516€ 3 180€ 2 800€ 2 539€
15
527
Zákonné sociálne náklady
121 380€ 65 347€ 58 870€ 61 008€ 96 491€ 90 084€ 114 571€ 68 358€ 71 528€ 69 692€ 50 651€ 45 029€
16
528
Ostatné sociálne náklady
455€ 910€ 1 100€ 834€ 895€ 810€ 446€ 247€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
3 082€ 3 147€ 3 298€ 3 138€ 3 151€ 3 084€ 3 084€ 3 548€ 3 151€ 3 151€ 3 147€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 202€ 1 202€ 1 202€ 1 202€ 1 202€ 1 202€ 1 202€ 1 498€ 1 265€ 1 265€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 880€ 1 945€ 2 096€ 1 935€ 1 948€ 1 882€ 1 882€ 2 050€ 1 886€ 1 886€ 3 147€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
74 239€ 56 038€ 65 727€ 35 485€ 16 837€ 61 117€ 16 122€ 12 106€ 8 246€ 3 539€ 1 920€ 6 662€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 340€ 10€ 9€ 0€ 66€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
54 858€ 20 355€ 23 290€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
19 321€ 35 683€ 42 437€ 35 485€ 16 837€ 60 755€ 16 112€ 12 098€ 8 246€ 3 472€ 1 920€ 6 662€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
654 967€ 70 438€ 73 256€ 74 410€ 74 283€ 140 661€ 208 627€ 207 265€ 208 026€ 210 735€ 193 989€ 186 260€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
72 907€ 70 438€ 73 256€ 74 410€ 74 283€ 140 661€ 136 362€ 135 445€ 148 318€ 149 849€ 148 504€ 147 562€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
582 059€ 72 265€ 71 820€ 59 708€ 60 886€ 45 485€ 38 698€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
72 265€ 71 820€ 59 708€ 60 886€ 45 485€ 38 698€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
582 059€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
787€ 778€ 804€ 1 133€ 1 293€ 119€ 400€ 149€ 270€ 19€ 39€ 30€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
787€ 778€ 804€ 1 133€ 1 293€ 119€ 400€ 149€ 270€ 19€ 39€ 30€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
-73 685€ 69 518€ 303 739€ 56 983€ 91 659€ 106 462€ 68 080€ 70 074€ 58 203€ 57 515€ 65 668€ 5 180€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
80 666€ 46 467€ 60 884€ 56 983€ 91 659€ 103 374€ 67 958€ 70 074€ 58 203€ 57 515€ 65 668€ 5 180€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-154 351€ 23 051€ 242 855€ 3 088€ 123€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
2 775 112€ 2 038 615€ 2 158 367€ 1 772 726€ 1 842 652€ 1 808 698€ 1 890 719€ 1 850 443€ 1 736 255€ 1 706 439€ 1 615 245€ 1 116 185€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
1 669€ 1 184€ 1 815€ 1 773€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 669€ 1 184€ 1 815€ 1 773€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
135 766€ 88 298€ 126 979€ 239 805€ 91 659€ 106 462€ 68 080€ 70 074€ 58 203€ 57 515€ 65 668€ 5 180€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
135 766€ 88 298€ 126 979€ 239 805€ 91 659€ 106 462€ 68 080€ 70 074€ 58 203€ 57 515€ 65 668€ 5 180€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
61 660€ 71 820€ 59 708€ 60 886€ 45 485€ 38 698€ 16 638€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
61 660€ 71 820€ 59 708€ 60 886€ 45 485€ 38 698€ 16 638€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 45 485€ 38 698€ 16 638€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
61 660€ 71 820€ 59 708€ 60 886€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
2 213 193€ 1 930 343€ 1 825 993€ 1 725 623€ 1 768 813€ 1 684 422€ 1 787 029€ 1 706 407€ 1 603 829€ 1 618 061€ 1 474 798€ 1 088 605€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
2 140 286€ 1 859 905€ 1 752 738€ 1 651 212€ 1 694 530€ 1 543 761€ 1 650 667€ 1 570 962€ 1 455 511€ 1 468 212€ 1 326 294€ 941 043€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
72 907€ 70 438€ 73 256€ 74 410€ 74 283€ 140 661€ 136 362€ 135 445€ 148 318€ 149 849€ 148 504€ 147 562€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
2 350 628€ 2 019 826€ 1 954 787€ 1 967 201€ 1 860 471€ 1 852 545€ 1 926 929€ 1 836 188€ 1 722 918€ 1 721 060€ 1 579 164€ 1 110 422€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-424 484€ -18 789€ -203 579€ 194 475€ 17 819€ 43 847€ 36 210€ -14 255€ -13 337€ 14 621€ -36 081€ -5 763€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-424 484€ -18 789€ -203 579€ 194 475€ 17 819€ 43 847€ 36 210€ -14 255€ -13 337€ 14 621€ -36 081€ -5 763€