Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 366 816 € 710 054 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 366 816 € 710 054 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
3 € 125 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
1 366 813 € 709 929 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 366 816 € 710 054 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
409 031 € 137 970 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
6 639 € 6 639 €
063
 
Základné imanie
(411))
6 639 € 6 639 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
131 566 € 55 828 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
270 826 € 75 504 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
1 046 € 5 513 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
1 046 € 5 513 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
1 046 € 5 513 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
956 739 € 566 572 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
956 739 € 566 572 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 366 816 € 710 054 €