Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 366 816€ 710 054€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 366 816€ 710 054€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
3€ 125€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
1 366 813€ 709 929€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 366 816€ 710 054€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
409 031€ 137 970€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
6 639€ 6 639€
063
 
Základné imanie
(411))
6 639€ 6 639€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
131 566€ 55 828€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
270 826€ 75 504€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
1 046€ 5 513€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
1 046€ 5 513€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
1 046€ 5 513€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
956 739€ 566 572€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
956 739€ 566 572€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 366 816€ 710 054€