Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
28€ 100€ 109€ 141€ 7€ 5€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
79€ 95€ 134€ 0€ 5€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
0€ 0€ 5€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 5€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
79€ 95€ 134€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
12€ 12€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet
(222))
67€ 83€ 134€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
28€ 21€ 14€ 7€ 7€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
28€ 21€ 14€ 7€ 7€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
28€ 100€ 109€ 141€ 7€ 5€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-2 764€ -2 701€ -2 190€ -2 120€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-2 764€ -2 701€ -2 190€ -2 120€ 0€ 0€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-2 764€ -2 238€ 0€ 0€ 0€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-464€ -2 190€ -2 120€ 0€ 0€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 764€ 2 780€ 2 285€ 2 254€ 0€ 5€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
2 764€ 2 780€ 2 285€ 2 254€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 24€ 31€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
1 434€ 1 526€ 1 244€ 1 218€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
1 100€ 1 047€ 869€ 861€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
229€ 207€ 148€ 144€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 0€ 5€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 0€ 5€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
28€ 21€ 14€ 7€ 7€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
28€ 21€ 14€ 7€ 7€ 0€