Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
4 487€ 12 872€ 11 905€ 45 233€ 10 404€ 21 203€ 6 159€
02
502
Spotreba energie
11 126€ 16 301€ 16 561€ 16 749€ 18 917€ 19 877€ 18 291€
04
511
Opravy a udržiavanie
392€ 2 629€ 2 345€ 1 526€ 2 256€ 2 141€ 1 175€
05
512
Cestovné
295€ 3 107€ 7 361€ 11 421€ 8 029€ 12 813€ 7 506€
06
513
Náklady na reprezentáciu
76 252€ 56 728€ 29 715€ 27 462€ 62 665€ 36 571€ 56 555€
07
518
Ostatné služby
1 464 164€ 678 801€ 218 113€ 637 729€ 1 796 302€ 1 440 868€ 472 097€
08
521
Mzdové náklady
44 929€ 110 782€ 105 416€ 110 488€ 119 856€ 132 598€ 128 101€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
15 690€ 37 025€ 34 505€ 36 097€ 39 019€ 44 573€ 43 938€
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 974€ 5 697€ 4 627€ 5 468€ 5 404€ 5 704€ 5 355€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 50€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 180€ 0€ 277€
15
538
Ostatné dane a poplatky
290€ 377€ 231€ 231€ 428€ 332€ 461€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
250€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 270€ 0€ 60€ 99€ 60€
18
543
Odpísanie pohľadávky
3 600€ 4 200€ 0€ 6 305€ 0€ 1 448€
19
544
Úroky
0€ 12 876€
21
546
Dary
0€ 584€ 471€ 113€ 450€ 60€ 24€
23
548
Manká a škody
0€ 166€
24
549
Iné ostatné náklady
1 168€ 1 301€ 1 011€ 322€ 417€ 1 022€ 1 014€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 956€ 3 160€ 5 600€ 7 805€ 12 614€ 12 020€ 12 484€
30
556
Tvorba fondov
0€ 31 785€ 258 444€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
900€ 4 220€ 3 552€ 2 960€ 7 874€ 2 874€ 4 059€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 627 473€ 969 891€ 699 857€ 903 603€ 2 104 222€ 1 732 755€ 759 004€
Výnosy
53
644
Úroky
0€ 7€ 41€ 130€ 155€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 3 600€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 210 731€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
470 423€ 273 524€ 100€ 100€ 303 940€ 239 672€ 20 000€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 30 600€ 33 990€ 27 000€ 29 700€ 42 000€ 39 750€
73
691
Dotácie
305 065€ 665 767€ 665 767€ 665 767€ 2 144 525€ 652 553€ 652 553€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
775 488€ 969 891€ 699 857€ 903 604€ 2 478 206€ 937 955€ 712 458€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-851 985€ 0€ 0€ 1€ 373 985€ -794 800€ -46 546€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 1€ 8€ 817€ 30€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-851 985€ 0€ 0€ 0€ 373 977€ -795 617€ -46 576€