Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
11 905€ 45 233€ 10 404€ 21 203€ 6 159€
02
502
Spotreba energie
16 561€ 16 749€ 18 917€ 19 877€ 18 291€
04
511
Opravy a udržiavanie
2 345€ 1 526€ 2 256€ 2 141€ 1 175€
05
512
Cestovné
7 361€ 11 421€ 8 029€ 12 813€ 7 506€
06
513
Náklady na reprezentáciu
29 715€ 27 462€ 62 665€ 36 571€ 56 555€
07
518
Ostatné služby
218 113€ 637 729€ 1 796 302€ 1 440 868€ 472 097€
08
521
Mzdové náklady
105 416€ 110 488€ 119 856€ 132 598€ 128 101€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
34 505€ 36 097€ 39 019€ 44 573€ 43 938€
11
527
Zákonné sociálne náklady
4 627€ 5 468€ 5 404€ 5 704€ 5 355€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 180€ 0€ 277€
15
538
Ostatné dane a poplatky
231€ 231€ 428€ 332€ 461€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 60€ 99€ 60€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 6 305€ 0€ 1 448€
19
544
Úroky
0€ 12 876€
21
546
Dary
471€ 113€ 450€ 60€ 24€
23
548
Manká a škody
0€ 166€
24
549
Iné ostatné náklady
1 011€ 322€ 417€ 1 022€ 1 014€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 600€ 7 805€ 12 614€ 12 020€ 12 484€
30
556
Tvorba fondov
258 444€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
3 552€ 2 960€ 7 874€ 2 874€ 4 059€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
699 857€ 903 603€ 2 104 222€ 1 732 755€ 759 004€
Výnosy
53
644
Úroky
0€ 7€ 41€ 130€ 155€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 3 600€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 210 731€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
100€ 100€ 303 940€ 239 672€ 20 000€
70
664
Prijaté členské príspevky
33 990€ 27 000€ 29 700€ 42 000€ 39 750€
73
691
Dotácie
665 767€ 665 767€ 2 144 525€ 652 553€ 652 553€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
699 857€ 903 604€ 2 478 206€ 937 955€ 712 458€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
0€ 1€ 373 985€ -794 800€ -46 546€
76
591
Daň z príjmov
0€ 1€ 8€ 817€ 30€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
0€ 0€ 373 977€ -795 617€ -46 576€