Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
45 233 € 10 404 € 21 203 € 6 159 €
02
502
Spotreba energie
16 749 € 18 917 € 19 877 € 18 291 €
04
511
Opravy a udržiavanie
1 526 € 2 256 € 2 141 € 1 175 €
05
512
Cestovné
11 421 € 8 029 € 12 813 € 7 506 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
27 462 € 62 665 € 36 571 € 56 555 €
07
518
Ostatné služby
637 729 € 1 796 302 € 1 440 868 € 472 097 €
08
521
Mzdové náklady
110 488 € 119 856 € 132 598 € 128 101 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
36 097 € 39 019 € 44 573 € 43 938 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
5 468 € 5 404 € 5 704 € 5 355 €
13
531
Daň z motorových vozidiel
0 € 180 € 0 € 277 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
231 € 428 € 332 € 461 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
0 € 60 € 99 € 60 €
18
543
Odpísanie pohľadávky
0 € 6 305 € 0 € 1 448 €
19
544
Úroky
0 € 12 876 €
21
546
Dary
113 € 450 € 60 € 24 €
23
548
Manká a škody
0 € 166 €
24
549
Iné ostatné náklady
322 € 417 € 1 022 € 1 014 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 805 € 12 614 € 12 020 € 12 484 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
2 960 € 7 874 € 2 874 € 4 059 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
903 603 € 2 104 222 € 1 732 755 € 759 004 €
Výnosy
53
644
Úroky
7 € 41 € 130 € 155 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 3 600 € 0 €
64
656
Výnosy z použitia fondu
210 731 €
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
100 € 303 940 € 239 672 € 20 000 €
70
664
Prijaté členské príspevky
27 000 € 29 700 € 42 000 € 39 750 €
73
691
Dotácie
665 767 € 2 144 525 € 652 553 € 652 553 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
903 604 € 2 478 206 € 937 955 € 712 458 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
1 € 373 985 € -794 800 € -46 546 €
76
591
Daň z príjmov
1 € 8 € 817 € 30 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
0 € 373 977 € -795 617 € -46 576 €