Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národ a Spravodlivosť - naša strana

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
07
518
Ostatné služby
1 930€ 924€ 926€ 521€ 1 957€
15
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 488€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 1 106€
19
544
Úroky
1 919€ 1 919€ 1 871€
24
549
Iné ostatné náklady
103€ 98€ 73€ 122€ 130€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 467€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
3 952€ 2 940€ 3 976€ 1 110€ 2 574€
Výnosy
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
900€ 0€ 10 159€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 1€
70
664
Prijaté členské príspevky
870€ 900€ 1 250€ 495€ 10€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 770€ 900€ 1 251€ 495€ 10 169€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-2 182€ -2 040€ -2 725€ -615€ 7 595€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-2 182€ -2 040€ -2 725€ -615€ 7 595€