Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
247 927 € 9 176 € 16 165 € 27 853 € 39 541 €
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0 € 2 122 € 4 672 € 7 222 €
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
0 € 2 122 € 4 672 € 7 222 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
247 927 € 9 176 € 14 043 € 23 181 € 32 319 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
245 403 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
2 524 € 3 646 €
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
0 € 5 530 € 14 043 € 23 181 € 32 319 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
3 062 208 € 3 323 080 € 3 102 125 € 2 023 479 € 2 596 819 €
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
2 783 € 4 945 € 11 384 € 44 645 € 85 723 €
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
2 783 € 4 945 € 11 384 € 44 645 € 85 723 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
6 799 € 1 270 € 44 035 € 1 539 473 € 25 950 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
4 531 € 225 € 44 010 € 1 513 509 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
243 € 11 €
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
0 € 45 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
2 025 € 1 001 € 25 € 25 953 € 25 950 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
3 052 625 € 3 316 866 € 3 046 706 € 439 362 € 551 195 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
4 500 € 1 € 1 € 0 € 2 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
3 048 125 € 3 316 865 € 3 046 705 € 439 362 € 551 195 €
055
 
Krátkodobý finančný majetok
(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ)
1 933 949 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
972 € 477 € 750 € 566 € 560 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
972 € 477 € 750 € 566 € 560 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 311 107 € 3 332 733 € 3 119 041 € 2 051 898 € 2 636 920 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
3 224 044 € 3 201 143 € 2 994 140 € 1 933 717 € 2 557 124 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
3 201 143 € 2 994 140 € 1 933 717 € 2 557 124 € 2 229 831 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
22 901 € 207 003 € 1 060 968 € -623 954 € 327 394 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
87 063 € 131 591 € 124 901 € 118 727 € 79 795 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
2 600 € 2 600 € 2 600 € 1 000 € 1 200 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
2 600 € 2 600 € 2 600 € 1 000 € 1 200 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
84 463 € 128 991 € 122 301 € 117 727 € 78 595 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
80 646 € 125 953 € 119 674 € 114 243 € 52 822 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
806 € 568 € 192 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
442 € 74 € 12 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
1 069 € 1 538 € 1 126 € 199 € 23 852 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
1 500 € 1 500 € 1 500 € 2 642 € 1 716 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
3 311 107 € 3 332 733 € 3 119 041 € 2 051 898 € 2 636 920 €