Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola Bystrická 1, 902 01 Pezinok

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
118 897€ 109 758€ 105 537€ 104 218€ 111 649€ 124 449€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
115 483€ 105 670€ 101 013€ 100 101€ 107 409€ 120 885€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
115 483€ 105 670€ 101 013€ 100 101€ 107 409€ 120 885€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
95 068€ 101 620€ 96 263€ 98 812€ 104 992€ 117 340€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
20 415€ 4 050€ 4 750€ 1 289€ 2 417€ 3 545€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 019€ 2 674€ 4 476€ 2 898€ 3 066€ 3 299€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
49€ 66€ 34€ 23€ 52€ 78€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
49€ 66€ 34€ 23€ 52€ 78€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
659€ 1 579€ 1 879€ 186€ 166€ 424€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 250€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
164€ 1 251€ 1 472€ 186€ 166€ 174€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
495€ 328€ 408€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
1 312€ 1 029€ 2 562€ 2 689€ 2 848€ 2 796€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
1 312€ 1 029€ 2 562€ 2 689€ 2 848€ 2 796€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 394€ 1 414€ 48€ 1 219€ 1 174€ 265€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 394€ 1 414€ 48€ 731€ 662€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 488€ 512€ 265€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
118 897€ 109 758€ 105 537€ 104 218€ 111 649€ 124 449€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-33 906€ -20 890€ -20 630€ -18 602€ -19 968€ -16 958€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-33 906€ -20 890€ -20 630€ -18 602€ -19 968€ -16 958€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-20 890€ -20 630€ -18 602€ -19 968€ -17 283€ 0€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-13 017€ -260€ -2 028€ 1 367€ -2 685€ -16 958€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
152 803€ 130 647€ 126 129€ 122 311€ 130 589€ 141 407€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
115 979€ 106 918€ 102 744€ 100 590€ 107 921€ 121 150€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
495€ 1 248€ 1 730€ 488€ 512€ 265€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
115 483€ 105 670€ 101 013€ 100 101€ 107 409€ 120 885€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 493€ 1 192€ 1 083€ 1 221€ 1 579€ 1 440€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 493€ 1 192€ 1 083€ 1 221€ 1 579€ 1 440€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
35 332€ 22 537€ 22 302€ 20 500€ 21 089€ 18 778€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
2 835€ 1 226€ 1 305€ 988€ 724€ 1 101€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
8 789€ 1 485€ 1 496€ 1 497€ 1 302€ 1 420€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
137€ 40€ 33€ 33€ 362€ 34€
163
12.
Zamestnanci
(331))
13 746€ 11 684€ 11 479€ 10 658€ 11 144€ 9 920€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
8 135€ 6 942€ 6 801€ 6 309€ 6 553€ 5 666€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 690€ 1 160€ 1 189€ 1 015€ 1 005€ 637€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
0€ 0€ 38€ 509€ 1 028€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 38€ 509€ 1 028€ 0€