Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia ADELI

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 181€ 5 247€ 5 435€ 15 974€ 319€
03
504
Predaný tovar
2 260€ 1 661€ 0€ 2 512€ 1 407€
05
512
Cestovné
2 636€ 740€ 4 030€ 3 087€ 0€
06
513
Náklady na reprezentáciu
13 476€ 3 231€ 136€ 5 807€ 0€
07
518
Ostatné služby
70 166€ 52 967€ 53 390€ 53 976€ 869€
08
521
Mzdové náklady
64 031€ 73 964€ 80 695€ 50 027€ 0€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
21 802€ 25 218€ 28 291€ 17 547€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 226€ 1 203€ 2 020€ 1 043€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
56€
15
538
Ostatné dane a poplatky
197€ 59€ 22€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 96€ 5€ 331€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 1 156€
20
545
Kurzové straty
167€ 254€ 143€ 26€ 0€
23
548
Manká a škody
2 041€ 162€
24
549
Iné ostatné náklady
1 697€ 1 520€ 1 286€ 457€ 132€
30
556
Tvorba fondov
50 381€ 41 192€ 19 049€ 9 198€ 8 281€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 600€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
380 682€ 245 921€ 127 443€ 101 182€ 18 759€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
1 040 652€ 1 259 082€ 937 683€ 179 569€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38 237€ 36 687€ 11 131€ 4 338€ 236€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 692 888€ 1 750 960€ 1 270 758€ 445 074€ 30 002€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
140€ 2 490€ 1 193€
41
604
Tržby za predaný tovar
2 137€ 4 159€ 327€ 13 147€ 21 818€
53
644
Úroky
0€ 6€ 1€
54
645
Kurzové zisky
9€ 17€ 0€ 2€ 0€
55
646
Prijaté dary
0€ 480€
58
649
Iné ostatné výnosy
55 586€ 27 974€ 206 899€ 0€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 1 460€
64
656
Výnosy z použitia fondu
40 301€ 36 687€ 11 425€ 4 241€ 247€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
375 167€ 205 677€ 159 371€ 235 546€ 38 298€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
56 951€ 86 325€ 40 258€ 41 999€ 4 784€
70
664
Prijaté členské príspevky
5 930€ 4 380€ 980€ 1 780€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
1 078 160€ 1 259 082€ 964 981€ 179 569€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
50 381€ 41 192€ 18 916€ 9 198€ 8 281€
73
691
Dotácie
1 820€ 500€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 666 582€ 1 668 963€ 1 405 810€ 485 489€ 73 429€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-26 306€ -81 997€ 135 052€ 40 415€ 43 427€
76
591
Daň z príjmov
0€ 1 096€ 2 235€ 4 425€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 1 577€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-26 306€ -83 574€ 133 956€ 38 180€ 39 002€