Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
238 354 843€ 305 105 362€ 215 989 137€ 172 701 413€ 171 220 482€ 196 441 627€ 205 860 962€ 206 903 636€ 191 481 203€ 190 986 205€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
239 080 123 € 305 144 840 € 216 556 026 € 172 788 940 € 171 238 268 € 196 474 182 € 206 117 673 € 206 965 357 € 191 551 076 € 190 934 046 € 235 905 836 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
236 690 831€ 295 088 933€ 212 240 761€ 169 656 506€ 170 095 978€ 195 070 615€ 200 950 167€ 204 857 258€ 188 279 606€ 189 487 547€ 234 945 964€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 664 012€ 10 016 429€ 3 748 376€ 3 044 907€ 1 124 504€ 1 371 012€ 4 910 795€ 2 046 378€ 3 201 597€ 1 306 194€ 942 518€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
92€ 8 846€ 15 707€ 6 918€ 2 161€ 16 994€ 219 424€ 47 414€ 19 414€ 8 685€ 2 250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
725 188€ 30 632€ 551 182€ 80 609€ 15 625€ 15 561€ 37 287€ 14 307€ 50 459€ 131 620€ 15 104€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
231 673 319 € 300 310 691 € 214 807 077 € 167 840 221 € 167 838 741 € 194 277 542 € 197 836 082 € 202 520 662 € 187 636 976 € 187 623 484 € 229 719 683 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
223 839 979€ 291 043 345€ 208 170 885€ 161 591 425€ 161 194 928€ 188 592 218€ 190 509 093€ 195 024 802€ 181 671 517€ 183 646 920€ 225 400 694€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
42 567€ 63 313€ 44 622€ 49 730€ 59 831€ 48 633€ 113 233€ 102 695€ 93 164€ 61 667€ 54 831€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 3 083 144€ 0€ 0€
14
D.
Služby
6 535 228€ 5 055 540€ 5 350 497€ 4 665 164€ 4 683 604€ 4 458 778€ 4 981 421€ 5 281 471€ 4 243 612€ 2 812 511€ 3 305 090€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 121 542 € 979 994 € 1 151 482 € 1 236 980 € 1 118 640 € 999 205 € 1 888 770 € 1 765 704 € 1 430 959 € 961 713 € 836 143 €
16
E.1.
Mzdové náklady
838 568€ 737 934€ 865 589€ 927 574€ 839 195€ 747 596€ 1 418 841€ 1 352 723€ 1 116 466€ 726 861€ 627 467€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
258 069€ 221 804€ 262 750€ 285 561€ 257 480€ 233 340€ 436 300€ 381 529€ 291 714€ 218 608€ 193 359€
19
E.4.
Sociálne náklady
24 905€ 20 256€ 23 143€ 23 845€ 21 965€ 18 269€ 33 629€ 31 452€ 22 779€ 16 244€ 15 317€
20
F.
Dane a poplatky
1 784€ 1 941€ 2 854€ 4 010€ 4 342€ 32 527€ 3 684€ 7 931€ 14 475€ 9 608€ 19 349€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
54 800€ 36 061€ 31 187€ 48 712€ 33 395€ 38 304€ 95 084€ 115 874€ 105 212€ 80 086€ 89 484€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
54 800€ 36 061€ 31 187€ 48 712€ 33 395€ 38 304€ 95 084€ 115 874€ 105 212€ 80 086€ 89 484€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 730€ 1 832€ 117 689€ 19 354€ 3 522€ 3 266€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 1 149€ 5 102€ 9 824€ 15 376€ 7 964€ 3 855€ 112 716€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
77 419€ 46 204€ 50 448€ 234 376€ 727 895€ 98 081€ 123 253€ 90 115€ 74 515€ 50 979€ 10 826€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 406 804 € 4 834 149 € 1 748 949 € 4 948 719 € 3 399 527 € 2 196 640 € 8 281 591 € 4 444 695 € 3 914 100 € 3 310 562 € 6 186 153 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 937 069 € 5 860 020 € 2 423 133 € 6 395 094 € 5 282 119 € 3 341 998 € 10 257 215 € 6 494 668 € 5 472 910 € 4 272 643 € 7 127 867 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 058 081 € 2 051 366 € 2 188 458 € 2 034 772 € 34 755 € 44 037 € 44 448 € 40 613 € 33 085 € 52 159 € 167 825 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 055 164 € 2 024 292 € 2 150 874 € 1 929 634 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
1 055 164€ 2 024 292€ 2 150 874€ 1 929 634€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 006 € 22 684 € 26 868 € 104 961 € 34 135 € 42 461 € 37 989 € 40 107 € 31 373 € 51 300 € 166 324 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 79 886€ 38 337€ 161 664€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 006€ 22 684€ 26 868€ 25 075€ 34 135€ 42 461€ 37 989€ 40 107€ 31 373€ 12 963€ 4 660€
42
XII.
Kurzové zisky
911€ 4 390€ 10 716€ 177€ 620€ 1 576€ 6 459€ 506€ 1 712€ 859€ 1 501€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 742 140 € 1 245 227 € 836 876 € 937 695 € 837 336 € 1 102 688 € 1 296 954 € 1 254 888 € 1 258 235 € 1 389 368 € 1 337 902 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 412 185 € 922 578 € 571 755 € 629 661 € 575 731 € 601 620 € 627 899 € 616 013 € 623 355 € 710 301 € 763 556 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
138 822€ 138 823€ 138 823€ 137 592€ 137 592€ 139 120€ 87 592€ 42 675€ 38 592€ 225 798€ 75 456€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 273 363€ 783 755€ 432 932€ 492 069€ 438 139€ 462 500€ 540 307€ 573 338€ 584 763€ 484 503€ 688 100€
52
O.
Kurzové straty
1 342€ 2 213€ 692€ 11 407€ 410€ 4 278€ 12 081€ 5 018€ 7 419€ 21 771€ 295 248€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
328 613€ 320 436€ 264 429€ 296 627€ 261 195€ 496 790€ 656 974€ 633 857€ 627 461€ 657 296€ 279 098€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 684 059 € 806 139 € 1 351 582 € 1 097 077 € -802 581 € -1 058 651 € -1 252 506 € -1 214 275 € -1 225 150 € -1 337 209 € -1 170 077 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 722 745 € 5 640 288 € 3 100 531 € 6 045 796 € 2 596 946 € 1 137 989 € 7 029 085 € 3 230 420 € 2 688 950 € 1 973 353 € 5 016 076 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
985 851 € 765 283 € 187 761 € 875 090 € 584 983 € 259 722 € 1 492 689 € 720 290 € 620 166 € 439 058 € 1 131 446 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
336 682€ 1 417 603€ 209 782€ 856 183€ 596 087€ 251 211€ 1 496 939€ 722 561€ 614 415€ 444 824€ 1 127 988€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
649 169€ -652 320€ -22 021€ 18 907€ -11 104€ 8 511€ -4 250€ -2 271€ 5 751€ -5 766€ 3 458€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 736 894 € 4 875 005 € 2 912 770 € 5 170 706 € 2 011 963 € 878 267 € 5 536 396 € 2 510 130 € 2 068 784 € 1 534 295 € 3 884 630 €