Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ferrumcut s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 23K/10/2019
  • Spisová značka 23K/10/2019
  • Prvý a posledný záznam 16.9.2019 - 6.12.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
6.12.2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Veronika Vargová 95148
6.12.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Veronika Vargová Jarok Nitriansky
6.12.2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Veronika Vargová Jarok Nitriansky
3.12.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Jarok Nitriansky
3.12.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Jarok Nitriansky
8.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Jarok Nitriansky
27.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Jarok Nitriansky