Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HAMMER GYM, s.r.o.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
288 585 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
260 804 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
260 804 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
260 804€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
27 781 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
13 122 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
3 010 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
3 010€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
10 112€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
14 659 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 511€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 148€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
288 585 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-45 152 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€
085
A.II
Emisné ážio
39 084€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-93 862 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-93 862€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
2 987 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
333 737 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
18 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
18€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
333 719 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
312 672 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
312 672€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
14 191€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
397€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
-2 195€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 309€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 345€