Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Grand hotel Permon, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
13 832 957€ 11 454 921€ 5 668 629€ 6 567 746€ 11 234 880€ 9 314 075€ 8 528 189€ 7 943 372€ 7 217 473€ 6 381 824€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
13 984 933 € 11 579 501 € 7 665 406 € 7 866 655 € 11 346 186 € 9 417 760 € 8 628 321 € 8 035 274 € 7 300 269 € 6 455 422 € 5 736 575 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 141 163€ 884 061€ 511 224€ 692 669€ 1 146 420€ 1 056 726€ 999 275€ 882 792€ 852 785€ 701 785€ 684 049€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
12 691 794€
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 570 860€ 5 157 405€ 5 874 160€ 10 087 793€ 8 257 049€ 7 527 619€ 7 060 180€ 6 363 855€ 5 679 912€ 4 986 256€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
90 939€ 81 399€ 37 475€ 46 852€ 80 266€ 73 287€ 76 203€ 66 964€ 56 486€ 55 408€ 48 262€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 503€ 917€ 667€ 300€ 1 295€ 400€ 833€ 127€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
58 534€ 43 181€ 1 959 302€ 1 252 057€ 31 040€ 30 398€ 23 929€ 24 938€ 26 310€ 18 190€ 18 008€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
13 570 299 € 11 161 945 € 7 485 015 € 8 150 942 € 10 416 691 € 9 145 867 € 8 499 839 € 7 947 696 € 7 256 173 € 6 386 879 € 5 610 343 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
426 984€ 382 068€ 179 932€ 229 450€ 393 219€ 345 519€ 312 249€ 289 034€ 273 979€ 247 865€ 227 288€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 468 641€ 2 445 235€ 1 475 664€ 1 821 289€ 2 786 903€ 2 259 145€ 2 160 094€ 2 183 390€ 1 964 940€ 1 916 695€ 1 686 035€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 610 893€ 3 889 871€ 2 666 175€ 2 945 825€ 3 538 618€ 3 414 690€ 3 152 369€ 2 830 313€ 2 714 449€ 2 280 200€ 1 979 568€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
5 024 127 € 4 413 280 € 3 110 415 € 3 118 890 € 3 650 738 € 3 093 734 € 2 843 776 € 2 616 378 € 2 273 646 € 1 935 854 € 1 677 141 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 549 891€ 3 114 952€ 2 176 053€ 2 203 554€ 2 603 711€ 2 136 131€ 1 976 579€ 1 822 207€ 1 553 972€ 1 325 397€ 1 133 120€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
112 656€ 112 656€ 112 656€ 112 656€ 75 104€ 150 208€ 112 656€ 112 656€ 123 989€ 95 758€ 95 758€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 252 287€ 1 101 834€ 768 951€ 748 349€ 897 180€ 745 328€ 693 015€ 626 161€ 544 155€ 468 344€ 408 516€
19
E.4.
Sociálne náklady
109 293€ 83 838€ 52 755€ 54 331€ 74 743€ 62 067€ 61 526€ 55 354€ 51 530€ 46 355€ 39 747€
20
F.
Dane a poplatky
2 193€ 3 963€ 3 843€ 4 893€ 4 339€ 3 838€ 3 740€ 4 503€ 3 511€ 3 009€ 4 017€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-15 628€ 15 628€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
37 461€ 27 528€ 48 986€ 30 595€ 42 874€ 28 941€ 27 611€ 24 078€ 25 648€ 18 884€ 20 666€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
414 634 € 417 556 € 180 391 € -284 287 € 929 495 € 271 893 € 128 482 € 87 578 € 44 096 € 68 543 € 126 232 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 417 378 € 4 819 146 € 1 384 333 € 1 617 117 € 4 595 739 € 3 367 708 € 2 978 385 € 2 707 199 € 2 319 758 € 1 992 345 € 1 825 676 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 43 € 66 € 236 € 136 € 95 € 163 € 454 € 262 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 40 € 63 € 46 € 84 € 95 € 162 € 454 € 180 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 40€ 63€ 46€ 84€ 95€ 162€ 454€ 180€
42
XII.
Kurzové zisky
3€ 3€ 190€ 52€ 1€ 19€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
63€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
41 322 € 31 084 € 13 856 € 19 068 € 26 915 € 25 210 € 22 082 € 20 783 € 18 871 € 16 047 € 16 957 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
386€ 118€ 132€ 364€ 49€ 136€ 33€ 13€ 83€ 81€ 112€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
40 936€ 30 966€ 13 724€ 18 704€ 26 866€ 25 074€ 22 049€ 20 770€ 18 788€ 15 966€ 16 845€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-41 322 € -31 084 € -13 856 € -19 025 € -26 849 € -24 974 € -21 946 € -20 688 € -18 708 € -15 593 € -16 695 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
373 312 € 386 472 € 166 535 € -303 312 € 902 646 € 246 919 € 106 536 € 66 890 € 25 388 € 52 950 € 109 537 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
91 324 € 96 801 € 28 561 € -32 669 € 203 715 € 63 732 € 34 991 € 26 523 € 14 789 € 20 261 € 31 462 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
94 323€ 3 412€ 92 714€ 2 980€ 203 349€ 64 397€ 34 087€ 27 193€ 18 060€ 16 823€ 34 900€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 999€ 93 389€ -64 153€ -35 649€ 366€ -665€ 904€ -670€ -3 271€ 3 438€ -3 438€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
281 988 € 289 671 € 137 974 € -270 643 € 698 931 € 183 187 € 71 545 € 40 367 € 10 599 € 32 689 € 78 075 €