Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. SPS services s.r.o. „v konkurze“

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
380 353€ 243 840€ 127 863€ 286 314€ 341 954€ 247 733€ 240 252€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
381 167 € 243 840 € 127 904 € 294 039 € 352 388 € 256 045 € 235 643 € 375 986 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
321 399€ 241 934€ 95 875€ 267 672€ 351 813€ 255 646€ 216 672€ 375 963€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
9 941€ 28 000€ 6 667€ 15 983€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
49 827€ 1 906€ 4 029€ 19 700€ 575€ 399€ 2 988€ 23€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
156 806 € 203 717 € 229 679 € 266 553 € 315 910 € 261 502 € 271 500 € 403 950 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
46 881€ 48 726€ 51 850€ 50 223€ 55 496€ 54 691€ 54 903€ 106 146€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
47 699€ 56 541€ 60 078€ 45 347€ 64 726€ 21 003€ 33 479€ 62 503€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
29 536 € 32 963 € 48 546 € 73 494 € 112 242 € 108 274 € 99 926 € 208 387 €
16
E.1.
Mzdové náklady
21 689€ 25 107€ 36 555€ 55 244€ 85 247€ 80 710€ 73 463€ 150 563€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 409€ 7 407€ 11 534€ 17 573€ 26 076€ 26 825€ 25 719€ 51 790€
19
E.4.
Sociálne náklady
438€ 449€ 457€ 677€ 919€ 739€ 744€ 6 034€
20
F.
Dane a poplatky
4 904€ 6 810€ 6 195€ 6 225€ 6 911€ 5 200€ 6 265€ 1 613€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 715€ 47 763€ 54 064€ 77 130€ 70 856€ 61 336€ 62 912€ 25 038€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23 715€ 47 763€ 54 064€ 77 130€ 70 856€ 61 336€ 62 912€ 25 038€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 203€ 3 287€ 10 868€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 071€ 10 914€ 8 946€ 11 931€ 5 679€ 7 711€ 3 147€ 263€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
224 361 € 40 123 € -101 775 € 27 486 € 36 478 € -5 457 € -35 857 € -27 964 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
226 819 € 136 667 € -16 053 € 172 102 € 231 591 € 179 952 € 128 290 € 207 314 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 609 € 5 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
5€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 609€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
227 € 945 € 2 410 € 4 302 € 4 895 € 6 089 € 12 453 € 6 493 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
137 € 868 € 2 309 € 4 190 € 4 773 € 5 984 € 7 521 € 2 317 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
137€ 868€ 2 309€ 4 190€ 4 773€ 5 984€ 7 521€ 2 317€
52
O.
Kurzové straty
8€ 11€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
90€ 77€ 101€ 112€ 122€ 105€ 4 924€ 4 165€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-227 € -945 € -2 410 € -4 302 € -4 895 € -6 089 € -7 844 € -6 488 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
224 134 € 39 178 € -104 185 € 23 184 € 31 583 € -11 546 € -43 701 € -34 452 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
41 006 € 0 € 1 402 € 1 011 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
41 006€ 0€ 1 402€ 1 011€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
183 128 € 39 178 € -104 185 € 21 782 € 30 572 € -12 506 € -44 661 € -34 452 €