Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIO OIL Development s.r.o. & co., k.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 345 101 € 10 147 879 € 5 191 656 € 6 077 509 € 3 434 865 € 3 306 773 € 3 320 143 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 332 929 € 6 333 030 € 1 234 242 € 926 739 € 679 482 € 465 583 € 436 233 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 958 € 8 245 € 26 117 € 37 060 € 32 680 € 5 348 €
005
A.I.2
Software
3 958€ 8 245€ 26 117€ 37 060€ 32 680€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 348€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 779 € 3 986 € 28 125 € 44 679 € 26 802 € 40 235 € 16 233 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 779€ 3 986€ 28 125€ 44 679€ 26 802€ 40 235€ 16 233€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 324 192 € 6 320 799 € 1 180 000 € 845 000 € 620 000 € 420 000 € 420 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
5 774 192€ 5 770 799€ 630 000€ 595 000€ 470 000€ 270 000€ 270 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
550 000€ 550 000€ 550 000€ 250 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 987 548 € 3 793 351 € 3 936 962 € 5 138 312 € 2 744 694 € 2 830 173 € 2 877 293 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 669 813 € 330 724 € 647 037 € 1 427 516 € 722 974 € 166 087 €
035
B.I.1
Materiál
1 669 813€ 330 724€ 647 037€ 1 147 499€ 722 974€
039
B.I.5
Tovar
280 017€ 166 087€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 276 655 € 2 530 854 € 3 192 370 € 3 621 890 € 1 630 782 € 2 399 841 € 2 385 834 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 928 789 € 2 273 118 € 2 859 230 € 2 826 079 € 1 294 152 € 2 107 781 € 1 220 218 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
726 279€ 1 733 816€ 2 088 552€ 964 553€ 911 853€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
78 669€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 123 841€ 539 302€ 770 678€ 1 861 526€ 382 299€ 2 107 781€ 1 220 218€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
3 227 822€ 108 528€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
15 280€ 118 554€ 40 289€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 561€ 232 535€ 670 374€ 236 118€ 173 506€ 9 370€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
120 044€ 132 647€ 100 605€ 110 157€ 100 512€ 1 115 957€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
41 080 € 931 773 € 97 555 € 88 906 € 390 938 € 264 245 € 491 459 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 838€ 3 761€ 6 744€ 4 941€ 2 485€ 2 461€ 321€
073
B.V.2.
Účty v bankách
33 242€ 928 012€ 90 811€ 83 965€ 388 453€ 261 784€ 491 138€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
24 624 € 21 498 € 20 452 € 12 458 € 10 689 € 11 017 € 6 617 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
24 624€ 21 498€ 20 452€ 12 458€ 10 689€ 11 017€ 788€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 829€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 345 101 € 10 147 879 € 5 191 656 € 6 077 509 € 3 434 865 € 3 306 773 € 3 320 143 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 455 320 € 5 626 963 € 676 329 € 1 514 901 € 739 370 € 636 383 € 1 089 720 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
6 691 € 3 298 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
6 691€ 3 298€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
104 486 € 104 486 € 104 486 € 104 486 € 4 486 € 4 486 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
104 486€ 104 486€ 104 486€ 104 486€ 5 992€ 5 992€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 506€ -1 506€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 447 301 € 5 517 851 € 570 515 € 1 409 087 € 633 556 € 630 569 € 1 083 906 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 889 781 € 4 520 916 € 4 515 327 € 4 562 608 € 2 695 495 € 2 670 364 € 2 230 398 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
65 256 € 12 876 € 9 723 € 7 931 € 7 111 € 4 384 € 1 073 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
65 256€ 12 876€ 9 723€ 7 931€ 7 111€ 4 384€ 1 073€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
8 021 793 € 4 476 562 € 4 229 850 € 4 406 269 € 2 676 575 € 2 585 009 € 2 227 113 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
750 984 € 744 935 € 1 100 596 € 2 354 175 € 1 362 926 € 1 127 683 € 47 209 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
84 021€ 23 054€ 1 587 132€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
12 768€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
738 216€ 660 914€ 1 077 542€ 767 043€ 1 362 926€ 1 127 683€ 47 209€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
498 060€ 20 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 728 277€ 2 480 164€ 2 704 893€ 1 549 893€ 1 197 893€ 1 234 448€ 621 729€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
19 518€ 15 010€ 15 325€ 17 665€ 15 862€ 10 353€ 3 859€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 766€ 9 651€ 9 892€ 11 393€ 10 179€ 6 521€ 2 482€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
511 248€ 728 742€ 399 144€ 473 143€ 2 683€ 206 004€ 111 265€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
67 032€ 1 440 569€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
32 502 € 31 478 € 18 957 € 17 365 € 11 456 € 80 856 € 2 023 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
19 002€ 25 228€ 15 257€ 13 065€ 8 656€ 6 487€ 2 023€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
13 500€ 6 250€ 3 700€ 4 300€ 2 800€ 74 369€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
770 230€ 256 797€ 131 043€ 353€ 115€ 189€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
26 € 25 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
26€ 25€