Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PANON OFFICE s. r. o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
30.09.2019
01.01.2018
30.09.2018
-
-
-
-
-
-
-
-
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
Návratnosť aktív (ROA)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,4 %
Celková zadlženosť
37,7 % 37,7 % N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100,4 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EBITDA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Účtovný cash flow
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Čistý cash flow
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Čistý dlh
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Marže
Ukazovatele zadlženosti
Celková zadlženosť
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Stupeň samofinancovania
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Finančná páka
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Platobná neschopnosť obchodná
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Platobná neschopnosť celková
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Úrokové krytie
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Krytie dlhovej služby
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Finančné účty/Aktíva
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ukazovatele rentability
Návratnosť aktív
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ukazovateľ aktivity
Obrat zásob
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba obratu zásob
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ďalšie ukazovatele
Efektívna daňová sadzba
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Prirážka
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Stupeň oddlženia
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Altmanovo Z-skóre
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A