Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 100 795€ 3 562 886€ 868 501€ 992 686€ 4 721 111€ 4 580 316€ 4 287 098€ 4 199 925€ 3 139 248€ 2 826 123€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 123 622 € 3 859 707 € 1 302 515 € 1 440 575 € 4 743 488 € 4 588 067 € 4 287 561 € 4 200 913 € 3 140 723 € 2 827 494 € 3 192 440 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
119€ 324€ 111€ 324€ 1 018€ 693€ 1 482€ 1 573€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 100 676€ 3 562 562€ 868 390€ 992 362€ 4 720 093€ 4 579 623€ 4 285 616€ 4 198 352€ 3 139 248€ 2 826 123€ 3 181 691€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
22 827€ 296 821€ 434 014€ 447 889€ 22 377€ 7 751€ 463€ 988€ 1 475€ 1 371€ 10 749€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 054 766 € 4 027 924 € 2 127 867 € 2 338 844 € 4 485 822 € 4 371 505 € 4 170 731 € 4 289 464 € 3 216 020 € 3 090 000 € 3 991 473 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
483€ 80€ 26€ 44€ 185€ 752€ 27€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
879 140€ 538 922€ 201 163€ 231 322€ 786 551€ 794 018€ 746 227€ 785 081€ 620 216€ 559 409€ 630 705€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 889 491€ 2 481 426€ 1 278 316€ 1 316 831€ 2 561 898€ 2 529 841€ 2 412 542€ 2 562 072€ 1 754 825€ 1 668 883€ 2 529 786€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 226 077 € 959 784 € 591 556 € 724 948 € 1 064 350 € 983 898 € 973 814 € 900 049 € 822 064 € 815 789 € 814 336 €
16
E.1.
Mzdové náklady
898 581€ 709 199€ 438 930€ 533 968€ 784 487€ 725 423€ 714 029€ 669 905€ 615 214€ 608 510€ 605 193€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
303 994€ 234 345€ 144 710€ 181 459€ 257 025€ 238 224€ 239 153€ 211 515€ 190 421€ 191 592€ 192 950€
19
E.4.
Sociálne náklady
23 502€ 16 240€ 7 916€ 9 521€ 22 838€ 20 251€ 20 632€ 18 629€ 16 429€ 15 687€ 16 193€
20
F.
Dane a poplatky
8 882€ 7 830€ 7 857€ 7 891€ 7 891€ 6 912€ 7 673€ 1 872€ 223€ 223€ 2 828€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
28 311€ 25 891€ 30 036€ 34 107€ 37 932€ 29 384€ 20 763€ 15 207€ 9 918€ 698€ 3 881€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 311€ 25 891€ 30 036€ 34 107€ 37 932€ 29 384€ 20 763€ 15 207€ 9 918€ 698€ 3 881€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ -10 899€ 141€ 2 457€ 6 161€ 7 556€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
22 382€ 24 890€ 18 772€ 21 244€ 20 854€ 19 144€ 9 685€ 25 183€ 8 774€ 44 998€ 9 937€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
68 856 € -168 217 € -825 352 € -898 269 € 257 666 € 216 562 € 116 830 € -88 551 € -75 297 € -262 506 € -799 033 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 331 681 € 542 458 € -611 004 € -555 511 € 1 372 477 € 1 255 705 € 1 128 302 € 852 772 € 764 207 € 597 831 € 21 200 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 130 € 5 165 € 5 748 € 8 123 € 12 822 € 8 056 € 3 447 € 1 986 € 1 855 € 2 703 189 € 170 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
9 130 € 5 165 € 5 748 € 8 123 € 12 822 € 8 056 € 3 447 € 1 954 € 1 725 € 15 € 13 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
9 130€ 5 165€ 5 748€ 8 123€ 12 822€ 8 056€ 3 447€ 1 954€ 1 725€ 15€ 13€
42
XII.
Kurzové zisky
32€ 130€ 32€ 157€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 703 142€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
48 867 € 23 596 € 12 983 € 5 819 € 28 893 € 37 289 € 35 186 € 35 025 € 40 693 € 50 413 € 49 471 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
9 286 € 450 € 8 789 € 78 € 27 237 € 17 187 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
27 237€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
9 286€ 450€ 8 789€ 78€ 17 187€
52
O.
Kurzové straty
58€ 96€ 9€ 29€ 11€ 151€ 242€ 166€ 112€ 138€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
39 523€ 23 050€ 4 185€ 5 741€ 28 864€ 37 278€ 35 035€ 34 783€ 40 527€ 23 064€ 32 146€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-39 737 € -18 431 € -7 235 € 2 304 € -16 071 € -29 233 € -31 739 € -33 039 € -38 838 € 2 652 776 € -49 301 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
29 119 € -186 648 € -832 587 € -895 965 € 241 595 € 187 329 € 85 091 € -121 590 € -114 135 € 2 390 270 € -848 334 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-30 405 € 30 405 € 6 608 € 3 239 € 3 162 € 2 854 € 2 931 € 45 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-30 405€ 30 405€ 7 394€ 2 880€ 2 882€ 2 883€ 2 883€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-786€ 359€ 280€ -29€ 48€ 43€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
29 119 € -186 648 € -832 587 € -865 560 € 211 190 € 180 721 € 81 852 € -124 752 € -116 989 € 2 387 339 € -848 379 €