Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

QPT s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
65 757 € 29 862 € 53 072 € 50 242 € 119 940 € 234 443 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
23 952€ 133€ 3 602€ 46 796€ 151 162€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
30 416€ 19 718€ 23 744€ 44 263€ 66 584€ 82 487€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
25 000€ 5 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 389€ 10 144€ 4 195€ 2 377€ 1 560€ 794€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
144 630 € 114 009 € 103 594 € 81 616 € 141 199 € 229 107 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 122€ 3 793€ 2 257€ 3 216€ 58 231€ 94 299€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
26 816€ 22 664€ 13 664€ 14 511€ 16 428€ 13 246€
11
C.
Služby
16 245€ 13 393€ 17 854€ 24 258€ 16 150€ 84 073€
12
D.
Osobné náklady
13 260€ 17 861€ 15 335€ 9 911€ 10 693€ 20 860€
13
E.
Dane a poplatky
2 302€ 2 420€ 2 347€ 2 385€ 1 753€ 395€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
49 413€ 47 370€ 44 962€ 22 852€ 18 794€ 13 748€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 969€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
1 499€ 899€ 599€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
17 472€ 5 009€ 4 307€ 3 884€ 19 150€ 2 486€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-78 873 € -84 147 € -50 522 € -31 374 € -21 259 € 5 336 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-7 815 € -20 132 € -9 898 € 5 880 € 22 571 € 42 031 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
50 € 36 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
50€
25
XI.
Kurzové zisky
36€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 024 € 2 453 € 2 104 € 1 994 € 269 € 872 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 829€ 2 335€ 1 931€ 1 844€ 672€
32
N.
Kurzové straty
21€ 4€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
195€ 118€ 152€ 146€ 269€ 200€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 024 € -2 403 € -2 104 € -1 994 € -269 € -836 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-80 897 € -86 550 € -52 626 € -33 368 € -21 528 € 4 500 €
36
P.
Daň z príjmov
920€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-80 897 € -86 550 € -52 626 € -33 368 € -22 448 € 3 540 €